Pasākumu kalendārs

Tautsaimniecības komiteja
22-05-2019
Gulbene

Tautsaimniecības komiteja

22.05.2019. plkst.10.00 Ābeļu ielā 2 notiks Gulbenes novada domes Tautsaimniecības komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
 2. Par Vienošanos par zemes nodošanu īpašumā bez atlīdzības.
 3. Par zemes nomas līgumu izbeigšanu.
 4. Par zemes gabalu iznomāšanu.
 5. Par nekustamā īpašuma sadalīšanu un robežu pārkārtošanu.
 6. Par Gulbenes novada pašvaldības Īpašuma novērtēšanas un izsoļu komisijas sekretāru.
 7. Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu.
 8. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta pārvaldes kustamās mantas – automašīnas Hyndai Sonata atsavināšanu.
 9. Par dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašnieku pilnvarotai personai.
 10. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Beļavas ciema robežu noteikšanu.
 11. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Svelberģa ciema robežu noteikšanu.
 12. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Letes ciema robežu noteikšanu.
 13. Par Gulbenes novada Beļavas pagasta Pilskalna ciema robežu noteikšanu.
 14. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta Krapas ciema robežu noteikšanu.
 15. Par Gulbenes novada Daukstu pagasta Staru ciema robežu noteikšanu.
 16. Par Gulbenes novada Druvienas pagasta Druvienas ciema robežu noteikšanu.
 17. Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta Galgauskas ciema robežu noteikšanu.
 18. Par Gulbenes novada Galgauskas pagasta Rimstavu ciema robežu noteikšanu.
 19. Par Gulbenes novada Litenes pagasta Litenes ciema robežu noteikšanu.
 20. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta Lizuma ciema robežu noteikšanu.
 21. Par Gulbenes novada Lizuma pagasta Velēnas ciema robežu noteikšanu.
 22. Par Gulbenes novada Līgo pagasta Līgo ciema robežu noteikšanu.
 23. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Rankas ciema robežu noteikšanu.
 24. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Rēveļu ciema robežu noteikšanu
 25. Par Gulbenes novada Rankas pagasta Gaujasrēveļu ciema robežu noteikšanu.
 26. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Stāmerienas ciema robežu noteikšanu.
 27. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Kalnienas ciema robežu noteikšanu.
 28. Par Gulbenes novada Stāmerienas pagasta Vecstāmerienas ciema robežu noteikšanu.
 29. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Stradu ciema robežu noteikšanu.
 30. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Stāķu ciema robežu noteikšanu.
 31. Gulbenes novada Stradu pagasta SŠķieneru ciema robežu noteikšanu.
 32. Par Gulbenes novada Stradu pagasta Ceļmanlu ciema robežu noteikšanu.
 33. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta Tirzas ciema robežu noteikšanu.
 34. Par Gulbenes novada Tirzas pagasta Vecadulienas ciema robežu noteikšanu.
 35. Par nomas objekta piedāvājuma atlases organizēšanu.
 36. Par nekustamā īpašuma izsoles rīkošanu, noteikumu un sākumcenas apstiprināšanu.