Pasākumu kalendārs

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
22-05-2019
Gulbene

Izglītības, kultūras un sporta komiteja

22.05.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

  1. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 25.augusta noteikumos Nr.6 „Noteikumi par minimālo izglītojamo skaitu Gulbenes novada izglītības iestāžu pirmsskolas grupās”;
  2. Par projekta “Sound of Youth 2” (Jauniešu balss 2) priekšfinansējuma nodrošināšanu;
  3. Par projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Rotā saule, rotā bite”” priekšfinansējuma nodrošināšanu;
  4. Par projekta “#Bāze” atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”.