Pasākumu kalendārs

Finanšu komiteja
23-05-2019
Gulbene

Finanšu komiteja

23.05.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības 2018.gada konsolidētā gada pārskata apstiprināšanu
 2. Par Gulbenes novada domes 2019.gada 30.maija saistošo noteikumu Nr.__ „Grozījumi Gulbenes novada domes 2019.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.7 “Par Gulbenes novada pašvaldības budžetu 2019.gadam” izdošanu
 3. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2018.gada 25.oktobra saistošajos noteikumos Nr.16 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem un to piešķiršanas kārtību”
 4. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Iepirkuma komisijas sastāvā
 5. Par izmaiņām Gulbenes novada pašvaldības Autoceļu (ielu) fonda komisijas sastāvā
 6. Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2010.gada 28.janvāra sēdes lēmumā “Par Gulbenes novada domes iestāšanos biedrībā “Vidzemes tūrisma asociācija”” (prot. Nr.1, 41.§)
 7. Par izmaiņām Gulbenes novada domes 2014.gada 29.maija sēdes lēmumā “Par iestāšanās biedrībā “Latvijas zaļie ceļi” (prot. Nr.12, 44.§)
 8. Par projekta “Sound of Youth 2” (Jauniešu balss 2) priekšfinansējuma nodrošināšanu
 9. Par projekta “Vasaras nometne Latvijas un diasporas bērniem „Rotā saule, rotā bite”” priekšfinansējuma nodrošināšanu
 10. Par projekta “#Bāze” atbalstīšanu Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras rīkotajā projektu konkursā “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī saskaņā ar vietējā līmeņa patstāvīgajiem jaunatnes politikas plānošanas dokumentiem”
 11. Par SIA “ALBA” pamatkapitāla palielināšanu veicot mantisko ieguldījumu
 12. Par Gulbenes novada domes 2019.gada __.maija saistošo noteikumu Nr.__ “Gulbenes novada pašvaldības aģentūras “Gulbenes tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centrs” maksas pakalpojumu cenrādis”” izdošanu
 13. Par projekta “Druvienas muižas dīķa un tā teritorijas sakārtošana”  līdzfinansējuma palielināšanu
 14. Par grozījumiem Gulbenes novada pašvaldības sniegto siltumenerģijas apgādes maksas pakalpojumu cenrādī
 15. Par ieguldījumu SIA “Gulbenes nami” pamatkapitālā
 16. Par dzīvojamās mājas uzkrāto finanšu līdzekļu izmantošanu