Pasākumu kalendārs

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde
19-06-2019
Gulbene

Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde 2019.gada 19.jūnijā plkst. 13.00 Dīķa ielā 1 Gulbenē.

DARBA KĀRTĪBA

  1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
  4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
  5. Gulbenes novada domes 2019.gada __.jūnija saistošo noteikumu Nr.___ “Grozījums Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību””

Atklātajā daļā skatām tikai 5.jautājums.