Pasākumu kalendārs

Izglītības, kultūras un sporta komiteja
17-07-2019
Gulbene

17.07.2019. plkst.15.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Informatīvais jautājums par Gulbenes Valdorfklases darbību;
 2. Informatīvais jautājums par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Kultūras pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes kultūras centrs” likvidāciju;
 3. Informatīvais jautājums par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Sporta pārvalde” izveidošanu, Gulbenes novada pagasta pārvalžu reorganizāciju un Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes sporta centrs” likvidāciju;
 4. Informatīvais jautājums par Gulbenes novada pašvaldības iestādes “Gulbenes novada Izglītības pārvalde” izveidošanu;
 5. Informatīvais jautājums par Gulbenes novada pašvaldības administrācijas reorganizāciju;
 6. Par Aivara Medņa atbrīvošanu no Gulbenes sākumskolas direktora amata;
 7. Par Kristīnes Slicas atbrīvošanu no Stāmerienas pamatskolas direktores amata;
 8. Par Ivetas Dzenes atbrīvošanu no Galgauskas pamatskolas direktores amata;
 9. Par Vizmas Petrovas atbrīvošanu no Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” vadītājas amata;
 10. Par Gulbenes novada valsts ģimnāzijas nolikuma apstiprināšanu;
 11. Par Rankas pirmsskolas izglītības iestādes “Ābelīte” likvidāciju.