Pasākumu kalendārs

Sociālo un veselības jautājumu komiteja
21-08-2019
Gulbene

21.08.2019. plkst.13.00 Dīķa ielā 1 notiks Gulbenes novada domes Sociālo un veselības jautājumu komitejas sēde.

Darba kārtība

  1. Par iedzīvotāju reģistrēšanu Gulbenes novada domes dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistrā.
  2. Par dzīvojamās telpas izīrēšanu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā.
  3. Par īres līguma pagarināšanu Gulbenes novada iedzīvotājiem.
  4. Par dzīvojamās telpas īres līguma pārjaunošanu.
  5. Par izslēgšanu no Gulbenes novada dzīvokļu jautājumu risināšanas reģistra.
  6. Par Elitas Trupavnieces atbrīvošanu no Gulbenes novada bērnu un ģimenes atbalsta centra vadītājas amata.
  7. Par precizējumiem Gulbenes novada domes 2019.gada 27.jūnija saistošajos noteikumos Nr.15 “Grozījumi Gulbenes novada domes 2016.gada 29.decembra saistošajos noteikumos Nr.27 “Par Gulbenes novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem un to saņemšanas kārtību””.

Atklātā komitejas daļā skatāms tikai 6. un 7. jautājums