Pasākumu kalendārs

Tautas skrējiens "Gulbenes apļi"
06-10-2019, 11:00
Gulbenes stadions

6.oktobrī Gulbenes stadionā (O.Kalpaka ielā 1A) notiks tradicionālais tautas skrējiens "Gulbenes apļi".

Tautas skrējiens "Gulbenes apļi 2019"

NOLIKUMS

MĒRĶIS UN UZDEVUMI
Popularizēt skriešanu un soļošanu kā sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
Piesaistīt sportistu pulkam dažāda vecuma dalībniekus.
Noskaidrot labākos garo distanču skrējējus un soļotājus Gulbenes novadā un salīdzināt ar Latvijas vadošo sportistu rezultātiem.

VIETA UN LAIKS
Sacensības notiks 2019.gada 6.oktobrī Gulbenes stadionā, Gulbenē, O.Kalpaka 1A.
Starts soļotājiem plkst.11.00.
Starts „Bērnu distances" dalībniekiem plkst.11.45.
Starts S10-V10 dalībniekiem plkst.12.20.
Skrējiena dalībniekiem starts kopējs plkst.13.00.

SACENSĪBU VADĪBA
Gulbenes pilsētas pārvalde, sadarbībā ar Gulbenes sporta centru. Galvenais tiesnesis – Jānis Stībelis (t.26528863).

SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NORISE
Aicināti piedalīties ikviens Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma, kā arī ikviens Latvijas skriešanas un soļošanas cienītājs.
SKRĒJIENS notiks pa maršrutu: Gulbenes stadions O.Kalpaka iela 1A- Parka iela- Brīvības iela- Parka iela- 1.Maija iela- Blaumaņa iela- Pavasara iela- Latgales iela- O.Kalpaka iela (centrālā ieeja stadionā), starts un finišs Gulbenes stadionā (skrējiena karte pielikumā).

VECUMA GRUPAS UN DISTANCES
Jaunietes, sievietes Jaunieši, vīrieši Dzimšanas gads Skrējiena distances garums Apļu skaits
S 7 V 7 2012.g.dz. un jaun. 400 m 1 (stadiona)
S 10 V 10 2009.g.dz. un jaun. 1 km 2.5 (stadiona)
S 12 V 12 2008.-2007. g.dz. 3 km 1
S 14 2006.-2005. g.dz. 3 km 1
V 14 2006.-2005. g.dz. 6 km 2
S 18 2004.-2001. g.dz. 6 km 2
V 18 2004.-2001. g.dz. 9 km 3
S 1980.-2000. g.dz. 6 km 2
V 1980.-2000. g.dz. 9 km 3
S 40 1979.-1970. g.dz. 6 km 2
V 40 1979.-1970.g.dz. 9 km 3
S 50 (koeficients) 1969.g.dz. un vec. 3 km 1
V 50 1969.-1960. g.dz. 6 km 2
V 60 (koeficients) 1959.g.dz. un vec. 3 km 1
S (tautas klase) V (tautas klase) 2002.g.dz. un vec. 3 km 1
S50 un V60 vecuma grupas tiks vērtētas pēc Starptautiskās koeficientu sistēmas, atbilstoši vecumam un uzrādītajam rezultātam http://www.howardgrubb.co.uk/athletics/wmaroad15.html).

SOĻOŠANĀ visi dalībnieki veic 3 km distanci (stadionā). Senioriem (1984.g. un agrāk dzimušas sievietes/ 1979.g. un agrāk dzimuši vīrieši) uzvarētājus nosaka pēc Starptautiskās koeficientu sistēmas, „atklātajai grupai" (1985.g.dz.siev./1980.g.dz.vīr.un jaunāki) pēc rezultāta.

• Dalībnieks vai viņu pavadošā persona uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot dalībnieka numuru. Skriešanas seriāla organizatori nenes atbildību par dalībnieka iespējamām traumām vai nelaimes gadījumiem sacensību laikā.
• Trasē ir sastopamas dažas automašīnu iebrauktuves un izbrauktuves no iekšējām teritorijām, ka arī gājēju pārejas. Šajās vietās jābūt īpaši uzmanīgiem!
• Skrējiena maršrutā, kā arī starta/finiša vietā dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.

PIETEIKUMI
Iepriekšējā pieteikšanās līdz 04.10.2019. pl.23.00., www.smeceressils.lv/pieteiksanas.php, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, klubu vai skolu.
Numuru saņemšana un dalības maksas veikšana 06.10.2019.- bērniem S7-V7 grupā un soļotājiem no plkst 9.00-10.30, pārējiem skrējējiem no plkst.9.00- 12.30 Gulbenes stadionā (O.Kalpaka ielā 1A). Katrs dalībnieks atbild par savu veselības stāvokli un fizisko sagatavotību. Dalībnieki, kuri pieteiksies sacensību dienā, dalības maksa EUR 5.00.
Piesakoties sacensībām visi dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju izmantošanai sacensību mārketinga un reklāmas aktivitātēm, kā arī sacensību rezultātu publicēšanai ar vārdu un uzvārdu.

DALĪBAS MAKSA
Dalības maksa skrējējiem un soļotājiem, dzimušiem līdz 2000.gadam - € 1.00; pārējiem - € 2.00 Dalības maksa nav jāmaksā Gulbenes novada pirmsskolas vecuma bērniem, vispārizglītojošo skolu un profesionālās vidusskolas skolēniem.

APBALVOŠANA
Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā skrējienā un soļojumā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām. Gulbenes pilsētas pārvaldes balvas kuplākajām skolu komandām.

 

 SACENSĪBU PROGRAMMA

Reģistrācija startam no 9.00-10.30 -
Plkst.11.00 starts soļotājiem – 3 kilometri (7.5 stadiona apļi)

Reģistrācija startam no 9.00-11.30 -
Plkst.11.45 starts S7 un V7 grupām – 400 metri (1 stadiona aplis)
Plkst.12.20 starts S10 un V10 grupām – 1 km (2.5 stadiona apļi)

Plkst.12.40 godalgoto vietu apbalvošana

Reģistrācija startam no 9.00-12.30 -
Plkst.13.00 starts skrējienam – 3, 6, 9 kilometri

Plkst.14.00 godalgoto vietu apbalvošana