Pasākumu kalendārs

Finanšu komiteja
24-10-2019
Gulbene

Finanšu komiteja

24.10.2019. plkst.9.00 Ābeļu ielā 2 (2.stāva zālē) notiks Gulbenes novada domes Finanšu komitejas sēde. Komitejas sēdes ir atklātas, tajās var piedalīties ikviens interesents.

Darba kārtība

 1. Par Gulbenes novada pašvaldības Sporta komisijas nolikuma apstiprināšanu
 2. Par grozījumiem 2018.gada 25.janvāra noteikumos Nr.1 „Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Gulbenes novadā” (protokols Nr.1, 8.§)
 3. Par grozījumiem 2018.gada 22.februāra noteikumos Nr.7 „Naudas balvu par izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtība un apmērs” (protokols Nr.3, 10.§)
 4. Par projekta “ComMUSICation” (Saziņa caur folkloru) priekšfinansējuma nodrošināšanu Stāķu pamatskolai
 5. Par projekta “Bites un brieži gaisu maisa” priekšfinansējuma nodrošināšanu Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalībai Eiropas Savienības programmas “Eiropas Solidaritātes korpuss” izsludinātajā projektu konkursā
 6. Par Gulbenes 3. pirmsskolas izglītības iestādes “Auseklītis” dalības ERASMUS+ stratēģiskās partnerības projektā „Natural Classroom (Dabas klase)” atbalstīšanu un priekšfinansējuma nodrošināšanu
 7. Par remonta izdevumu ieskaitīšanu īres maksā
 8. Par grozījumiem Gulbenes novada domes 2016.gada 28.aprīļa lēmumā “Par Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu maksas pakalpojumiem” (protokols Nr.6, 51.§)
 9. Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu hidrodinamiskās automašīnas iegādei.
 10. Litenes katlu mājas, Litenes pagastā, Gulbenes novadā, nojaukšanu
 11. Ēkas, Dārza ielā 17A, Staros, Daukstu pagastā, Gulbenes novadā, nojaukšanu