Pasākumu kalendārs

Gulbenes pilsētas atklātās ziemas sporta spēles
25-01-2020, 11:00
Gulbenes sporta centrs

25.janvārī Gulbenes sporta centrā pl.11.00 notiks Gulbenes pilsētas atklātas ziemas sporta spēles novusā, galda tenisā un šautriņu mešanā.

GULBENES PILSĒTAS 2020. GADA ATKLĀTĀS ZIEMAS SPORTA SPĒLES

NOLIKUMS

1.                    MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Mērķis- sekmēt galda tenisa, novusa un šautriņu mešanas attīstību un popularitāti Gulbenes novadā.
 • Uzdevumi:
  • Noskaidrot Gulbenes novada labākos sportistus - novusā, šautriņu mešanā, galda tenisā.
  • Popularizēt sportu un aktīvu dzīves veidu Gulbenes novadā.
2.                    SPORTA SPĒĻU VADĪBA

Gulbenes pilsētas ziemas sporta spēles (turpmāk tekstā – Spēles) organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde. Spēļu galvenais tiesnesis – Gulbenes novada Sporta pārvaldes sporta organizators Jānis Stībelis, kurš atbild, lai Spēles noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši sporta veidu sacensību noteikumiem.

 • SPORTA SPĒĻU LAIKS UN VIETA

Spēles notiks 2020. gada 25.februārī 

Gulbenes sporta centrā plkst. 10.30 – reģistrācija

               Gulbenes sporta centrā plkst. 11.00 – sporta spēļu atklāšana

               Gulbenes sporta centrā plkst. 11.15 – novuss, šautriņu mešana, galda teniss.

 • PIETEIKUMI

Pieteikumi jāiesniedz sacensību vietā no pulkst. 10.30 līdz plkst. 11. 00.

 • DALĪBNIEKI

Sacensībās var piedalīties Gulbenes pilsētas, Gulbenes novada un citu novadu iedzīvotāji.

6.  SPORTA VEIDI

              6.1. Novuss

              6.2. Šautriņu mešana

              6.3. Galda teniss

 • SPORTA VEIDU SACENSĪBU NOTEIKUMI

Novuss

Notiek pēc Latvijas Novusa federācijas apstiprinātajiem novusa spēles noteikumiem http://www.novuss-lnf.lv/novusa-speles-noteikumi . Piedalās kungi un dāmas. Izspēlē “apli” - katrs ar katru. Spēlē 4 setus. Spēles ilgums var tikt mainīts atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Par uzvaru saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0 punktus. Ja diviem dalībniekiem vienāds punktu skaits, augstāka vieta ir dalībniekam, kuram labāks savstarpējās spēles rezultāts. Ja vienāds punktu skaits trīs dalībniekiem, tad vērtē visu zaudēto un uzvarēto setu attiecību.

Uzvar tas, kuram ir lielāka punktu summu. Kungus un dāmas vērtē atsevišķi.

Šautriņu mešana

Sacensībās tiek spēlēta spēle KRIKETS, dzēšot sektorus 20; 19; 18; 17; 16; 15 un šo sektoru divkāršos un trīskāršos sektorus, centra sektoru. Spēles sācēju nosaka metot monētu, pie neizšķirta rezultāta met uz centru, lai noskaidrotu, kurš spēlētājs sāks izšķirošo legu. Sacensības notiek apakšgrupās, apakšgrupās turpina spēli vienmīnusa sistēmā, spēles, ieskaitot apakšgrupas līdz pat finālam, notiek līdz 2 legu uzvarai.

   Galda teniss

Sacensības notiek pēc spēkā esošajiem galda tenisa noteikumiem. Komandas sastāvā 1 kungs + 1 dāma. Spēles notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Spēles ilgums var tikt mainīts atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.

Individuālo vietu sadalījumu nosaka:

1. iegūtā punktu summa;

2. Buholca koeficients;

3. labākā uzvarēto - zaudēto setu attiecība;

4. savstarpējās spēles.

Par uzvaru 1 punkts, par zaudējumu 0 punkti. Uzvar komanda ar mazāko dalībnieku izcīnīto punktu summu (vietu). Ja punktu skaits diviem vai vairākiem ir vienāds, tad augstāku vietu izcīna kuram ir vairāk uzvarēti seti

 • APBALVOŠANA

Individuāli 1.- 3.vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām.