Pasākumu kalendārs

Gulbenes novada ziemas sporta spēles
01-02-2020, 10:00
Gulbenes SC

1.februārī Gulbenes sporta centrā notiks Gulbenes novada ziemas sporta spēles astoņos sporta veidos (distanču slēpošanā, zemledus makšķerēšanā, novusā, šautriņu mešanā, šahā, dambretē, galda tenisā un zolītē).

 ziemas sp sp

NOLIKUMS

1.   MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Mērķis- sekmēt galda tenisa, šaha, zolītes, novusa, dambretes, zemledus makšķerēšanas, šautriņu mešanas un distanču slēpošanas attīstību un popularitāti Gulbenes novadā.
 • Uzdevumi:
  • Noskaidrot Gulbenes novada sportiskāko pārvaldi un labākos sportistus - šahā, zolītē, novusā, dambretē, zemledus makšķerēšanā, šautriņu mešanā, galda tenisā un distanču slēpošanā.
  • Popularizēt sportu un aktīvu dzīves veidu Gulbenes novadā.
2.   SPORTA SPĒĻU VADĪBA

Gulbenes novada ziemas sporta spēles (turpmāk tekstā – Spēles) organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde. Spēļu galvenais tiesnesis – Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītāja vietniece nozares jautājumos D.Anča, kura atbild, lai Spēles noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši sporta veidu sacensību noteikumiem.

 • SPORTA SPĒĻU LAIKS UN VIETA

Spēles notiks 2020. gada 1.februārī 

Gulbenes sporta centrā plkst. 9.45 – komandu pārstāvju sanāksme

                  Gulbenes sporta centrā plkst. 10.00 – sporta spēļu atklāšana

                  Gulbenes sporta centrā plkst. 10.15 – novuss, dambrete, šautriņu mešana, zolīte

                  BJSS sporta zālē plkst. 10.15 – galda teniss

Gulbenes sporta centrā plkst. 13.00 – šahs    

Gulbenes slēpošanas trasē vai Madonā Smeceres sila slēpošanas un biatlona centrā plkst. 12.00 – distanču slēpošana

                 Uz Augulienas ezera plkst. 10.00-14.00 – zemledus makšķerēšana

                 Gulbenes sporta centrā plkst. 18.00 – apbalvošana + “Gulbenes novada Sporta laureāts 2019”

 • PIETEIKUMI
  • Komandu vārdiskā pieteikšana līdz 30.janvārim elektroniskajā pastā (pielikums Nr.1).
  • Pārvaldes sporta darba organizatora apstiprināts komandas rakstisks pieteikums (pielikums nr.2) jāiesniedz sekretariātā 2020.gada februārī Gulbenes sporta centrā no plkst.9.00- 9.45 (Gulbenes sporta centra vestibilā).
 • DALĪBNIEKI

5.1. Spēlēs piedalās pārvalžu komandas, kuru sastāvā tiek iekļauti Gulbenes novada konkrētajā pārvaldē deklarēti (ne mazāk kā pusgadu) dalībnieki, pārvaldes teritorijā strādājošie, Gulbenes novada skolu skolēni, studenti, kuru vecāki deklarēti Gulbenes novadā, kā arī sportisti, kas absolvējuši Gulbenes novada vispārizglītojošo skolu.

5.2. Komandā, pēc savstarpējas vienošanās starp konkrēto pārvalžu sporta organizatoriem, drīkst iekļaut dalībnieku no citas Gulbenes novada pārvaldes, ja dalībnieks šajā pārvaldes teritorijā veic algotu darbu vai mācās.

5.3. Pārvaldes komanda, kura nav ievērojusi nolikuma 5.2. punkta prasības, pēc rakstiska protesta saņemšanas, tiek diskvalificēta konkrētajā sporta veidā. Protests iesniedzams rakstiskā veidā sporta spēļu galvenajam tiesnesim sporta veida norises laikā.

5.4. Komandā iekļaujami dalībnieki, kuri dzimuši 2004.gadā un vecāki.

6.  SPORTA VEIDI

1. Distanču slēpošana

              2. Novuss

              3. Dambrete

              4. Šahs

              5. Zemledus makšķerēšana

              6. Šautriņu mešana

              7. Galda teniss

              8. Zolīte

 • SPORTA VEIDU SACENSĪBU NOTEIKUMI

Distanču slēpošana

Sievietes (pēc izvēles sprints brīvais stils vai 3 km klasiskais stils):                                                                                        

1 km sprints brīvais stils.

3 km klasiskais stils.                                                           

Seniores I gr. (1985.g.dz.- 1966.g.dz.sievietes) - 3 km brīvais stils.

Seniores II gr. (1965.g.un agrāk dz.sievietes) - 2 km brīvais stils (vērtē pēc koeficientu tabulas).

 Vīrieši (pēc izvēles sprints brīvais stils vai 5 km klasiskais stils):

Sprints brīvais stils 1.5 km (2 braucienā seši labākie turpina cīņu).

5 km klasiskais stils.

Seniori I gr.(1980.g.dz.- 1966.g.dz.vīr.) 5 km brīvais stils.

Seniori II gr. (1965.g.un agrāk dz.vīrieši) 2 km brīvais stils (pēc koeficientu tabulas).

Dalībnieku skaits neierobežots. Katrs dalībnieks startē tikai vienā disciplīnā. Vecākas grupas dalībniekam atļauts startēt jaunākā grupā (piemēram, seniori var startēt vīriešu (sieviešu) grupā). Senioru II grupa tiks vērtēta pēc vecuma un rezultāta koeficienta. Dalībnieku individuālā pieteikšanās līdz 30.janvārim (e-pasts ) .

     Komandu ieskaitē vērtē 4 labākos rezultātus (izcīnītos punktus) individuāli jebkurā distancē. Ja punktu skaits vienāds, augstāka vieta komandai, kurai vairāk 1.v.; 2.v.; 3.v. utt.; augstākas vietas izcīnījušas dāmas.

Ārkārtas laika apstākļu (bezsniega) gadījumā distanču slēpošana norisināsies Madonā.

Novuss

Notiek pēc Latvijas Novusa federācijas apstiprinātajiem novusa spēles noteikumiem http://www.novuss-lnf.lv/novusa-speles-noteikumi . Komandā startē 2 dalībnieki - 1 dāma un 1 kungs. Izspēlē “apli” - katrs ar katru. Spēlē 4 setus. Spēles ilgums var tikt mainīts atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita. Par uzvaru saņem 2 punktus, par neizšķirtu 1 punktu, par zaudējumu 0 punktus. Ja diviem dalībniekiem vienāds punktu skaits, augstāka vieta ir dalībniekam, kuram labāks savstarpējās spēles rezultāts. Ja vienāds punktu skaits trīs dalībniekiem, tad vērtē visu zaudēto un uzvarēto setu attiecību.

Uzvar komanda ar lielāko punktu summu. Ja divām komandām vienāds rezultāts, augstāka vieta komandai, kurai labāks dāmas rezultāts.

Dambrete

Komandas sastāvā 1 kungs + 1 dāma. Izspēles sistēma atkarīga no pieteikto komandu skaita. Dalībnieki spēlē 64 lauciņu dambreti. Uzvar komanda ar dalībnieku lielāko izcīnīto punktu summu, ja punktu summa divām vai vairāk komandām vienāda, tad augstāku vietu izcīna komanda, kurai mazāka izcīnīto vietu summa; augstāku vietu izcīnījusi dāma.

Šahs

Komandas sastāvā 1 kungs + 1 dāma. Izspēles sistēma atkarīga no pieteikto komandu skaita. Uzvar komanda ar dalībnieku lielāko izcīnīto punktu summu, ja punktu summa divām vai vairāk komandām vienāda, tad augstāku vietu izcīna komanda, kurai mazāka izcīnīto vietu summa; augstāku vietu izcīnījusi dāma.

Zemledus makšķerēšana vai “kastings”

Dalībnieku skaits pēc izvēles - 3 sportisti(es). Sacensību ilgumu nosaka galvenais tiesnesis, bet ne vairāk kā 4 stundas. Sacensības notiek saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemledus medību noteikumi”. Sacensību dalībniekiem pirms sacensībām jāuzrāda derīga “Makšķerēšanas karte”. Visiem dalībniekiem sacensības notiek vienā ierobežotā sektorā, kurā atļauts aizņemt vietu, urbt āliņģi un makšķerēt, bet ne tuvāk kā 5 m attālumā no cita dalībnieka aizņemtā āliņģa.

Sacensībās drīkst makšķerēt vienlaicīgi ar vienu makšķeri un vienu auziņu (mormišku), kas nav lielāka par 10 mm un bez papildus svariņa. Sacensību dalībnieks ir tiesīgs atstāt sacensībām ierādīto makšķerēšanas vietu tikai ar tiesneša atļauju. Sacensību dalībniekiem ir aizliegts savstarpēji mainīties ar makšķerēšanas rīkiem, ēsmām, ņemt no kāda un dot citam dalībniekam zivis. Sacensību beigās dalībnieki noķertās zivis uz svēršanu nodod tiesnesim tikai reģistrācijas laikā izdotajos maisiņos ar marķētu numuru (netīras zivis - ar sniega, ledus un cita veida piejaukumiem - vērtēšanai netiek pieņemtas). Sacensību noteikumu neievērošanas gadījumā sacensību tiesnesis soda dalībnieku ar soda punktiem. Viens soda punkts atbilst 100 gr noķerto zivju svaram. Par sacensību rezultātu viltošanu, nepatiesu ziņu sniegšanu, sacensību dalībnieks, ar sacensību galvenā tiesneša lēmumu, var tikt diskvalificēts. Sacensību dalībnieks, atrodoties uz ledus, tikai pats ir atbildīgs par risku un drošības noteikumu ievērošanu. Uzvar komanda ar lielāko izzvejoto zivju kopējo svaru. Ja svars ir vienāds, tad uzvar komanda ar izvilkto lielāko zivi.

Ārkārtas situācijā (nepiemērota ledus biezuma gadījumā) zemledus makšķerēšana tiks aizstāta ar kastingu, kas notiks sporta laukumā pie Gulbenes sporta centra.

Uzvar komanda ar trīs dalībnieku lielāko izzvejoto zivju kopējā svara summu, ja svara summa ir vienāda, tad uzvar komanda ar individuāli izcīnīto labāko vietu.

Šautriņu mešana

Komandas sastāvs: 3 dalībnieki

Šautriņu mešanā tiek spēlēta spēle KRIKETS, dzēšot sektorus 20; 19; 18; 17; 16; 15 un šo sektoru divkāršos un trīskāršos sektorus, centra sektoru. Spēles sācēju nosaka metot monētu, pie neizšķirta rezultāta met uz centru, lai noskaidrotu, kurš spēlētājs sāks izšķirošo legu. Sacensības notiek apakšgrupās, divas labākās komandas apakšgrupās turpina spēli vienmīnusa sistēmā, spēles, ieskaitot apakšgrupas līdz pat finālam, notiek līdz 2 legu uzvarai.

     Galda teniss

Sacensības notiek pēc spēkā esošajiem galda tenisa noteikumiem. Komandas sastāvā 1 kungs + 1 dāma. Spēles notiek līdz 3 uzvarētiem setiem. Spēles ilgums var tikt mainīts atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita.

Individuālo vietu sadalījumu nosaka:

1. iegūtā punktu summa;

2. Buholca koeficients;

3. labākā uzvarēto - zaudēto setu attiecība;

4. savstarpējās spēles.

Par uzvaru 1 punkts, par zaudējumu 0 punkti. Uzvar komanda ar mazāko dalībnieku izcīnīto punktu summu (vietu). Ja punktu skaits divām vai vairāk komandām vienāds, tad augstāku vietu izcīna komanda, kur augstāku vietu izcīnījusi dāma.

     Zolīte

Sacensības notiek pēc Latvijas Zoles federācijas apstiprinātiem noteikumiem un vispārpieņemtiem ētikas nosacījumiem. Komandas sastāvā 1 dalībnieks. Paredzētas 5 kārtas, katrā izspēlē 24 partijas vai arī ievēro laika limitu – 55 min. Pie galdiņa tiesnesis ir protokola rakstītājs. Katras kārtas uzvarētājs pie galdiņa saņem 6 punktus, otrās vietas pie galdiņa saņem 4 punktus, trešās vietas pie galdiņa saņem 2 punktus, bet ceturtās vietas pie galdiņa saņem 0 punktus. Pēc galvenā tiesneša signāla līdz kārtas noslēgumam paliek 3 min., dalībnieki izspēlē iesākto partiju, bet jauns kāršu dalījums netiek veikts. Izdarot kļūdu dalīšanā, dalītājam jāpārdala. Izdarot kļūdu spēles laikā (nav ievērota izspēles kārtība, netiek uzlikta prasītā kārts u.c.), dalībnieks zaudē partiju un ieliek arī personīgo „puli” (ja „pules” jau ir). Netiek izspēlētas „mazās ” un „tumšās ” zoles. Par spēles sākuma kavēšanu virs 3 min. pēc tiesneša signāla vai spēles laikā aiziešanu no galda ilgāk par 3 min. – dalībnieks saņem sodu - personīgo „puli”. Piepirkuma kārtis spēles laikā aizliegts skatīt – dalībnieku brīdina vienu reizi, otro reizi viņš ieliek personīgo „puli”. Kārtis dala pa divām vai pa četrām, bet kārtas laikā dalīšanas veidu nevar mainīt. Uzvarētājus kopumā nosaka pēc lielo punktu skaita, ja tie vienādi, skaita mazos punktus visās partijās.

 • VĒRTĒŠANA

8.1. Individuālajos sporta veidos, vietu komandu vērtējumā noteiks pēc individuāli izcīnītās labāko vietu summas;

8.2. Vienādu punktu skaita gadījumā augstāku vietu iegūst komanda, kurai vairāk 1.vietas, 2.vietas, 3.vietas utt. Visos sporta veidos nepilnas komandas vērtē aiz komandām ar pilnām ieskaitēm;

8.3. Kopvērtējumā uzvarētāju komandu noteiks pēc 5 labāko sporta veidu izcīnīto vietu summas, saņemot katrā sporta veidā par 1.v.- 1.p., 2.v.- 2.p., 3.v.- 3.p. u.t.t.. Ja punktu summa vienāda, augstāku vietu izcīna komanda, kurai vairāk 1.vietas, 2.vietas, 3.vietas u.t.t. komandu vērtējumā sporta veidos; augstāka vieta distanču slēpošanā.

 • APBALVOŠANA

Individuāli 1.- 3.vietu ieguvējus apbalvo ar medaļām, komandu vērtējumā sporta veidos 1.- 3. vietas ieguvējas komandas ar kausiem. Kopvērtējumā 1.- 6. vietas ieguvējas komandas apbalvo kausiem.