Pasākumu kalendārs

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas slēgto vieglatlētikas sacensību U-14, U-16 un U-18 vecuma grupās
09-07-2020, 10:00
Gulbenes stadions

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas slēgto vieglatlētikas sacensību U-14, U-16 un U-18 vecuma grupās

NOLIKUMS

MĒRĶIS UN UZDEVUM
1.Gatavoties Latvijas čempionātam U-14, U-16 un U-18 vecuma grupās
2.Veicināt sportisko rezultātu izaugsmi.
3.Veicināt sadarbību starp reģiona sporta skolām un jaunajiem sportistiem.

SACENSĪBU VADĪBA, VIETA UN LAIKS
Sacensības organizē Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skola sadarbībā ar Gulbenes novada pašvaldības Sporta pārvaldi.
Sacensību galvenais tiesnesis - Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas trenere I.Aizpure (t.26559118).
Sacensību sekretārs - Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītāja vietniece nozares jautājumos Dace Anča (t.29295359)
Sacensības notiek Gulbenes novada valsts ģimnāzijas stadionā, O.Kalpaka ielā 1A, Gulbenē 2020.gada 9.jūlijā.
Sacensību sākums pl.10.00.

DALĪBNIEKI
Sacensībās aicināti piedalīties Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas, Smiltenes un Valkas novada sporta skolu audzēkņi šādās vecuma grupās:
U-18 grupa 2003.-2004.g.dz. jaunieši un jaunietes;
U-16 grupa 2005.-2006.g.dz. jaunieši un jaunietes;
U-14 grupa 2007.- 2008.g.dz. zēni un meitenes.

PROGRAMMA

U-18 grupa – 100m; 400m; 400m/barjeras; 1500m; tāllēkšana; lodes grūšana; diska mešana; šķēpa mešana.
U-16 grupa - 100m; 400m; 300m/barjeras; 1500m; tāllēkšana; lodes grūšana; diska mešana; šķēpa mešana.
U-14 grupa – 80m; 300m; 1000m; tāllēkšana; lodes grūšana; diska mešana; šķēpa mešana.

Programma ar konkrētiem disciplīnu norises laikiem tiks nosūtīta e-pastā 08.07.2020.

APBALVOŠANA
Godalgoto vietu ieguvējus katrā disciplīnā apbalvo ar medaļām.

PIETEIKŠANĀS
Pieteikumus (forma pielikumā) iesūtīt elektroniski līdz 2020.gada 7.jūnija plkst. 17.00 Dacei Ančai (mob.t.29295359, e-pasts: ).

NOSACĪJUMI
Katrs dalībnieks drīkst startēt ne vairāk kā 2 disciplīnās.
Skriešanas disciplīnās laiks tiek fiksēts ar rokas hronometru.
Dalības maksa 1,50 euro vienam dalībniekam, samaksu par visiem komandas dalībniekiem veicot sacensību vietā sekretariātā. No dalības maksas atbrīvoti Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolas audzēkņi.
Sacensību rīkotāji nodrošina ar pirmo medicīnisko palīdzību.
Netiek nodrošinātas ģērbtuves un dušas.
Par dalībnieka veselības stāvokli atbild komandējošā organizācija.
Piesakoties un piedaloties sacensībās dalībnieki apliecina, ka neiebilst sacensību laikā uzņemto fotogrāfiju publiskošanu informācijas nesējos.

Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes
sporta skolas direktors A.Šķēls