Pasākumu kalendārs

Publiskā apspriešana par Kaļņa, Lazdaga, Mezīša ezera apsaimniekošanu
14-07-2020, 09:00 - 17:00
Stradu pagasts

Kaļņa ezers