Pasākumu kalendārs

Gulbenes novada mini futbola čempionāts
25-07-2020, 10:00 - 15:00
Jaungulbenes stadions

25.jūlijā pl.10.00 Jaungulbenes stadionā notiks Gulbenes novada mini futbola čempionāts.

Gulbenes novada 2020. gada futbola čempionāta

N O L I K U M S

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt amatieru futbolu Gulbenes novada iedzīvotāju vidū.
1.2. Noskaidrot Gulbenes novada labākās amatieru futbola komandas.
1.3. Veicināt aktīvu dzīvesveidu.
2. VADĪBA
2.1. Čempionātu organizē biedrība FB Gulbene 2005, sadarbībā ar Gulbenes novada Sporta pārvaldi.
2.2. Sacensību galvenais tiesnesis Arnis Martusevičs (tel. 22014614, e-pasts: );
2.3. Tiesnešus uz spēlēm nozīmē galvenais tiesnesis.
3. NORISES VIETA UN LAIKS
3.1. Spēles notiks Jaungulbenes stadionā 2020. gada 25.jūlijā un Gulbenes stadionā 22.augustā (spēļu kalendārs pielikumā).
3.2. Katrai komandai sabraukumā 3 spēles.
4. DALĪBNIEKI
4.1. Čempionātā atļauts piedalīties komandām, kuru sastāvā spēlē Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, novada teritorijā strādājošie, Gulbenes novada skolu skolēni, studenti, kuru vecāki deklarēti Gulbenes novadā, kā arī spēlētāji, kas pārstāvējuši Gulbenes novadu Latvijas Futbola federācijā reģistrētās sacensībās, ne jaunāki kā 2005.gadā dzimuši.
4.2. 2006.gadā dzimušiem jauniešiem atļauts piedalīties ar vecāku rakstisku atļauju.
5. PIETEIKUMI
5.1. Komandas pieteikumā neierobežots spēlētāju skaits, spēlei var pieteikt 12 futbolistus;
5.2. Komandas vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz komandas pirmajai spēlei.
5.3. Čempionāta laikā spēlētājam komandu mainīt aizliegts.
5.4. Vārdiskajā pieteikumā jāuzrāda spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads, kā arī
jābūt attiecīgā sportista parakstam par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām.
5.5. Piesakoties sacensībām, dalībnieki ar parakstu pieteikumā apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un rezultātu ar vārdu un uzvārdu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. Dalībnieki apņemas ievērot Ministru kabineta 9.jūnijā. 2020.gada noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
5.6. Pieteikumu ar parakstu apstiprina komandas pārstāvis.
6. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN VĒRTĒŠANA
6.1. Spēles notiek pēc mini futbola noteikumiem. Spēles laiks 2 x 15 minūtes.
Iesildīšanās laiks pirms spēles laukumā netiek dots.
6.2. Par uzvaru spēlē 3 punkti, par neizšķirtu 1 p., par zaudējumu 0 p., bet par
neierašanos uz spēli (gaida 15 min.) – 0 p. un 0 : W. Pēc neierašanās uz otro spēli – diskvalifikācija.
6.3. Vienādu punktu skaita gadījumā divām vai vairāk komandām vietas nosaka pēc:
6.3.1. savstarpējām spēlēm (punkti, vārti),
6.3.2. vārtu starpības visās spēlēs,
6.3.3. vairāk uzvarām visās spēlēs,
6.3.4. vairāk gūtajiem vārtiem visās spēlēs.
6.4. Ja komanda izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta un izspēlējusi 50% spēļu, atlikušajās spēlēs ieskaita zaudējumus ar 0:W. Citos gadījumos rezultātus anulē.
6.5. Izspēles kārtībā tiks noteikta pēc 2019.gada Gulbenes novada mini futbola čempionāta gala rezultātiem. Komandas tiek sadalītas divās apakšgrupās, kurās izspēlē apli. Turpinājumā sacenšas izslēgšanas kārtā pēc sistēmas: 1. (2.) apakšgrupas 1.vieta un 2. (1.) apakšgrupas 4.vieta un attiecīgi 1.3.-2.2/1.2.-2.3. Pusfinālā par 1.-4.vietu tiekas 1.1.- 2.2./1.2.-2.1., par 5.-8.vietu tiekas 1.3.-2.4./1.4.-2.3.
6.6. Komandas uz spēli tiek gaidītas 15 min pēc pārstāja lūgums. Pēc tam tiek ieskaitīts zaudējums ar 0:w. Pēc otrās neierašanās – diskvalifikācija.
6.7. Spēles bumbu, medicīnu (medicīnas darbinieks), protokolus un turnīra norises rezultātu atspoguļošanu sacensību vietās nodrošina sacensību organizatori.
7. PRETENZIJU IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA
7.1. Protests iesniedzams rakstiski galvenajam tiesnesim pusstundas laikā pēc spēles beigu signāla.
7.2. Protestus nepieņem par spēles laiku, 7 m soda sitieniem, ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.
7.3. Protestu izskata čempionāta disciplinārā komisija (turpmāk tekstā - DK), kuras satāvā ir čempināta galvenais tiesnesis un divi čempionāta rīkotāju pārstāvji un piedalās iesaistīto komandu pārstāvji.
8. ĪPAŠIE NOSACĪJUMI
8.1. Komandas pārstāvis ir atbildīgs par kārtību spēles vietā. Pārkāpumu vai bojājumu
gadījumā vainīgā komanda sedz visus radušos finansiālos zaudējumus.
8.2. Komandai čempionāta laikā ir viens protokols – pieteikums, kurš pēc katras spēles
jāaizpilda un jāparaksta.
8.3. Tiesnešu lēmumi spēles laikā ir galīgi un nav apstrīdami.
8.4. Pēc otrā, trešā vai ceturtā brīdinājuma spēlētājs izlaiž spēli.
8.5. Noraidījums par necenzētu vārdu lietošanu, aizvainojošu žestu un izteicienu lietošanu, nesportisku uzvedību - līdz divu spēļu diskvalifikācijai.
8.6. Noraidījums par tīšu speršanu, mešanu ar priekšmetu, tīšu sitienu un abpusēju rupjību – līdz trīs vai četru spēļu diskvalifikācijai, atkarībā no DK lēmuma.
8.7. Noraidījums par tiesnešu apvainošanu vai uzbrukumu tiesnesim un par izteikti rupju spēli ar nodomu traumēt pretinieku – līdz diskvalifikācijai no čempionāta.
8.8. Par diviem brīdinājumiem vienā spēlē (noraidījumu) diskvalifikācija uz vienu spēli, bet brīdinājumu statistikā tiek ierakstīts viens.
8.9. Par sodiem, kas attiecas uz komandu pārstāvjiem un komandām, DK
lemj atsevišķi.
8.10. Čempionāta organizatoriem ir tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus par
Futbolistiem un komandām gadījumos, kuri nav atspoguļoti šajā nolikumā.
8.11. Noraidījums par “pēdējās cerības” pārkāpumu – diskvalifikācija uz vienu spēli.
9. APBALVOŠANA
9.1. 1.-3. vietas ieguvējas komandas saņem kausus un diplomus.
9.2. 1.-3.vietas ieguvēji spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām (ne vairāk kā 15 spēlētāji no komandas).
9.3. 4.-8.vietas ieguvējas komandas saņem piemiņas kausus.
9.4. Vērtīgākie čempionāta spēlētāji katrā komandā saņem čempionāta organizatoru balvas (1.vieta – 3 balvas, 2.un 3.vieta pa 2 balvām, pārējās komandas pa 1 balvai) Katras komandas pārstāvis nosaka vērtīgākos spēlētājus savā komandā un 5 minūtes pēc čempionāta pēdējās spēles paziņo galvenajam tiesnesim.
9.5. Čempionātā tiek apbalvots rezultatīvākais spēlētājs, labākais vārtsargs, uzbrucējs un aizsargs.
9.6. Organizatori ar savu lēmumu var pasniegt balvas arī citās nominācijās.

 

                                                    25.JŪLIJĀ JAUNGULBENĒ

                                10.00 Gulbenes NBJSS – Jaungulbene 1.lauk.

                                10.00 Līgo – Stradi                                  2.lauk.

                                10.40 Litene – Stāmeriena                      1.lauk.

                                10.40 Lizums – Beļava                           2.lauk.

                                11.20 Stradi – Gulbenes NBJSS            1.lauk.

                                11.20 Jaungulbene – Līgo                      2.lauk.

                                12.00 Beļava – Litene                            1.lauk.

                                12.00 Stāmeriena – Lizums                   2.lauk.

  12.40 2020.GADA TELPU FUTBOLA APBALVOŠANA

                                12.55 Gulbenes NBJSS – Līgo               1.lauk.

                                12.55 Stradi – Jaungulbene                    2.lauk.

                                13.35 Litene – Lizums                            1.lauk.

                                13.35 Beļava – Stāmeriena                     2.lauk.