Pasākumu kalendārs

Āriņu kross
01-08-2020, 14:00
Daukstu pagasts "Āriņi"

Sakarā ar miniralliju "Gulbis", sacensību dalībniekiem ierašanās sacensību vietā līdz pl.14.00.

 “Āriņu kross 2020” nolikums

1. Mērķis un uzdevumi
1.1 Iesaistīt bērnus, jauniešus un viņu vecākus sporta aktivitātēs.
1.2 Popularizēt taku skriešanu un veicināt veselīgu dzīvesveidu pieaugušo un jauniešu vidū.
2. Vieta un laiks
‘’Āriņu kross 2020” 2020.gada 1.augustā
Gulbenes novada, Daukstu pagasta, “Āriņos” (6km no Gulbenes) Sacensību starts: 14:00, Iepazīšanās ar trasi un numuru izņemšana no plkst.12:00
3. Sacensību vadība
Sacensības organize: SIA Pirtslietu darbnīcas sadarbībā ar Gulbenes novada Sporta pārvaldi.
Sacensību galvenais tiesnesis un sekretārs Līga Ende-Griķe – tel: 27430303
Atbildīgais par distancēm Aivars Griķis – tel: 28891988
4. Sacensību dalībnieki un norise
Sacensībās piedalās visi, kuriem ir vēlme nedaudz izkustēties un izbaudīt skaisto “Āriņu”, Daukstu pagasta un Galgauskas pagasta apkārtni.

Grupa

Dzimšanas gads

Distance sievietes

Distance vīrieši

SV2

2017g.dz un jaun. 

200m

200m 

SV4

2016-2015.g.dz.

400m

400m

SV6

2014-2013.g.dz.

800-1000m

800-1000m

SV8

2012-2011.g.dz.

800-1000m

800-1000m

SV10

2010-2009.g.dz.

2,5km

2,5km

SV12

2008-2007.g.dz.

6km

6km

SV14

SV16

2006-2005.g.dz. 2004-2003.g.dz.

6km

6km

6km

6km

SV18

2002-1999.g.dz.

6km

9km

SV (atkl.grupa)

1998-1984.g.dz.

6km

9km

SV35

1983-1974.g.dz.

6km

9km

SV45

1973-1954.g.dz.

6km

6km

SV65

1953.g.dz. un vec

6km

6km

Nūjotāji….

     

SV “Mamma daba”

Visi gadi

5km

5km

SV grupa

Visi gadi

5km

5kmDalības maksu nosaki pats (ziedojums) tikai pieaugušajiem
Bērnu skrējieni - 400-500m un 800-1000m
“Āriņu kross” – trases garums atkarīgs no vecuma grupas. Sacensībās var piedalīties ikviens kurš vēlas skriet un izbaudīt “Āriņu”, Daukstu pagasta un Galgauskas pagasta skaisto apkārtni.
Dalībnieku iepriekšējā reģistrācija jāveic līdz 1.08.2020. Plkst.10:00 pieteikumus sūtīt uz vai pa tālr; 27430303
5. Apbalvošana.
Ar veicināšanas un mūsu atbalstītāju sarūpētajām balvām tiek apbalvoti 1-3 vietu ieguvēji katrā vecuma grupā.
6. Ēdināšana.
Sacensību organizators nodrošinās dalībniekus ar siltu tēju un pusdienu zupu.
7. Izloze.
Sacensību noslēgumā atbalstītāju balvu izloze, mazajiem skrējējiem iespēja piedalīties DipDap velosipēda izlozē.

Pasākuma laikā mazākajiem dalībniekiem būs piepūšamās atrakcijas, lai vecāki varētu mierīgi doties savā distancē, mazajiem dalībniekiem būs auklīte.
Piezīmes:
Katrs dalībnieks, kurš piedalās sacensībās, nes personīgu atbildību par savu veselību sacensību laikā.