Pasākumu kalendārs

informatīvais seminars “Augļkopības un dārzkopības produktu integrētās audzēšanas iespējas”
11-08-2020
Gulbene

SIA "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" Gulbenē piedāvā informatīvo semināru “Augļkopības un dārzkopības produktu integrētās audzēšanas iespējas” 11. augustā z/s Pļavnieki, Daukstu pagastā.

Sākums 12:00, ierašanās un reģistrācija līdz 12; 15

Programmā:

  • Ieskats z/s Pļavnieki darbībā, produkcijas veidi, pieredze augļkopības dārzā Gulbenes novadā, saimnieks Guntars Sebris
  • Dobeles dārzkopības institūta pētnieces Laila Ikases informācija par ābeļu šķirnēm kuras piemērotas audzēšanai Vidzemes augļu dārzos,
  • Dobeles dārzkopības istitūta pētnieces Dainas Feldmanes informācija par ķiršu šķirnēm, audzēšanas īpašībām Vidzemes augļkopības zonā.
  • Integrētās audzēšanas noteikumi, likumdošana. Projektu realizācijas iespējas auglķopībā. Inga Freimane, LLKC

Pieteikšanās semināram obligāta, pa tālruni 25634417 (Inga)  vai  27099647 (Ingrīda).

Saskaņā ar Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas un SIA „Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs” noslēgto līgumu nr. 2020/12, 07.01.2020. Aktivitāte „Informatīvie semināri”

ATBALSTA ZEMKOPĪBAS MINISTRIJA UN LAUKU ATBALSTA DIENESTS

Informējam, ka pasākuma laikā iespējama fotografēšana, filmēšana, audio un video ierakstu veikšana.