Pasākumu kalendārs

V.Reinsona piemiņas kauss volejbolā
10-10-2020, 10:00
Gulbene, Stāķi, Tirza

10.oktobrī notiks volejbola turnīrs "V.Reinsona piemiņas kauss 2020".

SIEVIETES (S -39), 10.10.2020.

BĒRZU SPORTA ZĀLE, GULBENE, VIDUS IELA 7

Spēles nr.

~PL.

Komanda

Komanda

1.

10.00

MADONA

LIZUMS

2.

10.50

GULBENES SC

LĪVĀNI

3.

11.40

GULBENE

MADONA

4.

12.30

LIZUMS

GULBENES SC

5.

13.10

GULBENE

LĪVĀNI

6.

13.50

MADONA

GULBENES SC

7.

14.30

LIZUMS

LĪVĀNI

8.

15.10

GULBENE

GULBENES SC

9.

15.50

LĪVĀNI

MADONA

10.

16.30

GULBENE

LIZUMS

 

SIEVIETES (S 40+, S 50+) 10.10.2020., sākums pl.10.00

TIRZAS PSK SPORTA ZĀLE, P/N TIRZA, TIRZAS PSK

Nr.

Laukums

~PL.

Komanda

Komanda

1.

I

10.00

GULBENE

JĒKABPILS

2.

I

10.45

PREIĻI

DAUGAVPILS

3.

II

10.45

MADONA

TALSI

4.

I

11.30

DAUGAVPILS

GULBENE

5.

II

11.30

JĒKABPILS

MADONA

6.

I

12.30

TALSI

PREIĻI

7.

II

12.30

DAUGAVPILS

JĒKABPILS

8.

I

13.15

TALSI

GULBENE

9.

II

13.15

PREIĻI

MADONA

10.

I

14.15

TALSI

JĒKABPILS

11.

II

14.15

DAUGAVPILS

MADONA

12.

I

15.00

GULBENE

PREIĻI

13.

II

15.00

TALSI

DAUGAVPILS

14.

I

15.45

JĒKABPILS

PREIĻI

15.

II

15.45

MADONA

GULBENE

Vīrieši (V-39) SPĒĻU SĀKUMS PL.10.30!

Stāķu sporta zāle (Stradu pag., Stāķi 7)

Nr.

~PL.

Komanda

Komanda

1.

10.30

MADONA

GULBENE

2.

11.40

Mazsalaca/

Ramata

MADONA

3.

12.50

GULBENE

Zvejniekciems

4.

14.00

MADONA

Zvejniekciems

5.

15.10

Mazsalaca/

Ramata

GULBENE

6.

16.20

Mazsalaca/

Ramata

Zvejniekciems

 

VĪRIEŠI (V 40+), 10.10.2020.

Gulbenes sporta centrā, I laukumā (Skolas 12A, Gulbene)

Spēles nr.

~PL.

Komanda

Komanda

Tiesā

1.

10.00

MALTA

JĒKABPILS

Gulbene

2.

11.15

BURTNIEKI

GULBENE

Malta

3.

12.30

MALTA

BURTNIEKI

Jēkabpils

4.

13.45

JĒKABPILS

GULBENE

Burtnieki

5.

15.00

MALTA

GULBENE

Jēkabpils

6.

16.15

BURTNIEKI

JĒKABPILS

Gulbene

 

VĪRIEŠI V 50+       

Gulbenes sporta centrā, II laukumā (Skolas 12A, Gulbene)

~PL.

Nr.

laukums

Spēļu sistēma

Komanda

Komanda

10.00

 

1.

I

B apakšgr.

VIĻĶENE

PRIEKUĻI

10.45

 

2.

I

A apakšgr.

MADONA

FCG RĪGA

10.45

 

2.

II

A apakšgr.

SAULKRASTI

PREIĻI

11.30

 

3.

I

B apakšgr.

VIĻĶENE

Rīgas Masters

11.30

 

3.

II

A apakšgr.

PREIĻI

FCG RĪGA

12.15

 

4.

I

B apakšgr.

Rīgas Masters

PRIEKUĻI

12.15

 

4.

II

A apakšgr.

SAULKRASTI

MADONA

13.00

 

5.

I

A apakšgr.

SAULKRASTI

FCG RĪGA

13.00

 

5.

II

A apakšgr.

PREIĻI

MADONA

14.00

 

6.

I

A 2 – B 3

 

 

14.00

 

6.

II

B 2 – A 3

 

 

15.00

7.

I

A 1 – B2/A3 uzvarētājs

 

 

15.00

7.

II

B 1 – A2/B3 uzvarētājs

 

 

16.00

 

8.

I

Par 1.vietu

 

 

16.00

 

8.

II

Par 3.vietu

   

17.00

 

9.

I

Par 5.vietu?

   

NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Sekmēt volejbola attīstību un popularitāti Gulbenes novadā.
1.2. Popularizēt volejbola spēļu aktivitātes, piesaistot skatītājus.
1.3. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu Gulbenes novadā un Latvijā.

2. SACENSĪBU VADĪBA
2.1. Sacensības organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde un nodrošina to norisi.
2.2. Sacensību galvenie tiesneši Dace Anča un Vitālijs Platais.

3. SACENSĪBU VIETA UN LAIKS
3.1. Turnīrs notiek 2020.gada 10.oktobrī.
3.2. Sacensību sākums pl. 10.00 Gulbenes sporta centrā, Bērzu sporta zālē, Stāķu psk sporta zālē un Tirzas psk sporta zālē.
3.3. Apbalvošanas pasākums pl.20.00 Gulbenes sporta centrā, Skolas ielā 12A, Gulbenē.

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI
4.1. Turnīrs norisinās sieviešu un vīriešu komandām trīs vecuma grupās:
4.1.1 - I grupa - S/V (2002.g.dz. un vecāki (as) sievietes/vīrieši);
4.1.2. - II grupa - S/V “40+” (1980.g.dz. un vecāki (as) sievietes/vīrieši). Komandā atļauts spēlēt diviem jaunākiem dalībniekiem, bet ne jaunākiem par 35 gadiem;
4.1.3. - III grupa – S/V “50+” (1970.g.dz. un vecāki (as) sievietes/vīrieši). Komandā atļauts spēlēt diviem jaunākiem dalībniekiem, bet ne jaunākiem par 45 gadiem.
4.1.4. Ja komandu skaits netiek nokomplektēts (grupā vismaz 4 komandas), tad organizatori patur tiesības apvienot divas vecuma grupas.
4.2. Komandas sastāvs līdz 8 dalībniekiem.

5. PIETEIKUMI
5.1. Komandas pieteikums jāiesniedz līdz 5.oktobrim. T. +371 29265854 (Vitālijs) vai e-pastā .
5.2. Vārdiskais pieteikums jāiesniedz turnīra galvenajam tiesnesim 2020.gada 10.oktobrim līdz plkst. 9.45.
5.3. Vārdiskajā pieteikumā jānorāda: spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads un spēlētāja paraksts, kas apliecina, ka spēlētājs pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli.
5.4. Dalībnieks pieteikumā ar parakstu apliecina, ka tam nav iebildumu pret personīgo datu (vārds, uzvārds, dzimšanas gads) un fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs www.gulbene.lv un www.dzirkstele.lv un sociālajos tīklos. Dalībnieki apņemas ievērot Ministru kabineta 9.jūnijā 2020.gada noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

6. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN SACENSĪBU NOTEIKUMI
6.1. Turnīrā spēles notiek pēc FIVB oficiālajiem volejbola spēles noteikumiem.
6.2. Tehniskie pārtraukumi netiek izmantoti.
6.3. Sacensības notiek vīriešiem un sievietēm atsevišķi divās vecuma grupās.
6.4. Izspēles sistēma atkarīga no pieteikto komandu skaita.
6.5. Par uzvarētu spēli komanda saņem 3 punktus, par zaudējumu - 0 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu.
6.6. Vienādu punktu skaita gadījumā vietas nosaka:
6.6.1. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto setu attiecības;
6.6.2. pēc visu spēļu uzvarēto un zaudēto “mazo” punktu attiecības;
6.6.3. pēc komandu savstarpējo spēļu rezultātiem.

7. MEDICĪNISKAIS NODROŠINĀJUMS
7.1. Medicīnas darbinieku Gulbenes sporta centrā nodrošina galvenais tiesnesis.
7.2. Tirzas sporta zālē, Stāķu psk sporta zālē un Bērzu sporta zālē sacensību organizatori nodrošina medicīnas somu, tādejādi katra komanda nodrošina savu spēlētāju medicīnisko aprūpi.
7.3. Ja traumu nav iespējams novērst sacensību vietā, tiek izsaukta ātrā medicīniskā palīdzība.
7.4. Par savu veselības stāvokli atbild pats spēlētājs.

8. FINANSIĀLIE NOSACĪJUMI
8.1. Dalības maksa turnīrā ir 85.00 EUR.
8.2. Dalības maksa jāsamaksā līdz 10.oktobrim Gulbenes novada pašvaldības kontā (Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV 4401, NMR 90009116327, konta Nr. LV03UNLA0050014339919, kods UNLALV2X, AS SEB banka).

9. TIESNEŠI
9.1. Sekretariātu nodrošina sacensību organizatori.
9.2. Spēļu tiesnešus var nozīmēt galvenais tiesnesis no komandām, kuras piedalās turnīrā.

10.APBALVOŠANA
1.vietas ieguvējas komandas katrā vecuma grupā tiek apbalvotas ar kausiem un 1.-3. vietas ieguvēji individuālie spēlētāji - ar medaļām.