Pasākumu kalendārs

Atzeles pludmales volejbols
24-07-2021, 10:00

24.jūlijā pl.10.00 Gulbenes stadiona pludmales volejbola laukumos notiks Atzeles pludmales volejbols sieviešu un vīriešu 40+ komandām.                                                                                        

ATZELES PLUDMALES VOLEJBOLS

(Vīriešiem, vīriešiem 40+ un sievietēm)

pludmales_volejbols.png

NOLIKUMS

 1. Mērķis un uzdevumi
  • Sekmēt pludmales volejbola attīstību Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas novados.
  • Izveidot vienotu Alūksnes, Balvu, Gulbenes un Madonas novadu pludmales volejbola čempionātu (turpmāk tekstā - “Pludmales volejbols”).
  • Noskaidrot “Pludmales volejbola” spēcīgāko komandu.
 1. Sacensību organizatori
  • Sacensības organizē Biedrība “1.stPlace” (turpmāk tekstā – Biedrība) sadarbībā ar Gulbenes, Alūksnes, Balvu un Madonas novadu pašvaldībām.
  • Biedrība ir izveidojusi kopīgu četru novadu sporta pasākumu nosaukumu – “ATZELES SPORTS”.
  • “Pludmales volejbols” ir viens no “ATZELES SPORTS” sporta veidiem.
  • Biedrība ir atbildīga par sacensību vietas kvalitāti un to nodrošinājumu.
  • Posmu atbildīgie koordinatori organizē noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par drošības pasākumiem (pielikums nr.4).
  • Biedrībai ir tiesības veikt atkāpes no Starptautisko vai Latvijas pludmales volejbola noteikumu prasībām sacensību vietas nodrošinājumā un iekārtojumā.
  • Posma galvenais tiesnesis nozīmē tiesnešus uz spēli (tiesā iepriekšējās spēles zaudētājs).
  • Posmu koordinatori un galvenie tiesneši:
   • Alūksne: Vilnis VEĻĶERIS – Alūksnes novada pašvaldības Kultūras un sporta nodaļas sporta darba organizators, tel. nr.: 29273114, e-pasts: 
   • Balvi: Edgars KAĻVA – Balvu Sporta skolas direktora vietnieks pieaugušo sportā, tel. nr.: 29336428, e-pasts: ">ziemeļ
   • Gulbene: Dace ANČA – Gulbenes novada Sporta pārvaldes vadītāja vietniece nozares jautājumos, tel. nr.: 29295359, e-pasts: 
   • Madona: Aleksandrs ŠRUBS – tel.nr.28374223, e-pasts: 

Vasilijs TRUSOVS – tel. nr.: 29937779, e-pasts: 

 • Elvijs STĪBELIS – Biedrība “1.stPlace” valdes loceklis/sporta pasākumu organizators/Atzeles pludmales volejbola čempionāta galvenais koordinators, tel. nr.: 20205200, e-pasts: 
 1. Sacensību norises laiki un vietas
  • Sacensību grafiks un norises vieta:
   • Pludmales volejbola 2021.gada sezonas kalendārs vīriešiem:
 1. Gulbene (Litene) – 3.jūlijs, (pieteikšanās līdz 1.jūlijam), Litenes stadiona pludmales volejbola laukumi;
 2. Madona – 24.jūlijs, (pieteikšanās līdz 22.jūlijam), Madonas pilsētas pludmales volejbola laukumi (karjera ezera teritorijā).
 3. Balvi – 14.augusts, (pieteikšanās līdz 12.augustam), Balvu pludmales volejbola laukumi (pie Balvu ezera);
 4. Alūksne – 21.augusts, Noslēdzošais posms, Alūksnes pilssalas pludmales volejbola laukumi.
  • Pludmales volejbola 2021.gada sezonas kalendārs sievietēm un vīrieši (40+):
  • 1.Balvi – 3.jūlijs, (pieteikšanās līdz 1.jūlijam), Balvu pludmales volejbola laukumi (pie Balvu ezera);
  • 2.Gulbene – 24.jūlijs, (pieteikšanās līdz 22.jūlijam), Gulbenes stadiona pludmales volejbola laukumi;
  • 3.Madona – 14.augusts, (pieteikšanās līdz 12.augustam), Madonas pilsētas pludmales volejbola laukumi (karjera ezera teritorijā).
  • 4.Alūksne – 21.augusts, Noslēdzošais posms, Alūksnes pilssalas pludmales volejbola laukumi.
  • Sacensību sākums un reģistrēšanās:

Dalībniekiem nepieciešams sacensību dienā reģistrēties no pl.9:00 - 09:50. Sacensību sākums pl. 10:00.

Biedrība patur tiesības pārcelt attiecīgo spēļu posmu uz citu laiku, norises vietu, kā arī sacensību sākumu.

 1. Dalībnieku pieteikšanās un reģistrēšanās

Lai pieteiktu komandu dalībai Pludmales volejbola kārtai, nepieciešams izpildīt sekojošus prasības:

 • Nepieciešams aizpildīt komandas pieteikumu (pielikums nr.1);
 • Komandas pieteikumu nepieciešams sūtīt uz e-pastu: ;
 • Gadījumā, ja komanda ir aizkavējusies, drīkst informēt telefoniski sacensību organizatoru (attiecīgā posma). Komanda tiks gaidīta, ja tā nokavēsies līdz 30 min no sacensību sākuma.
 • Komandas, kas noteiktā termiņā ir pieteikušies dalībai sacensībās, bet pārsniedz 6.3. punktā noteikto komandu skaitu, tiek ievietotas gaidīšanas sarakstā. Gadījumā, ja kāda komanda atsauc dalību dienu pirms sacensībām, komanda, kas bija gaidīšanas sarakstā iegūst tiesības piedalīties attiecīgajā posmā.
 1. Sacensību dalībnieki
  • Pludmales volejbols ir atklātām un tajās var piedalīties Alūksnes, Balvu, Gulbenes, Madonas un kaimiņu novadu spēlētāji. Pludmales volejbola sacensībām tiks pielaistas komandas, kuras iepriekš ir veikušas reģistrēšanos.
  • Pludmales volejbols tiek organizēts trīs grupās:
   • Sieviešu grupa: komandā drīkst piedalīties 2 sievietes (16+), kuras dzimušas 2006.g. un vecākas. Sievietes (40+), kuras dzimušas 1981.g. un vecākas, drīkst spēlēt 3 spēlētāju sastāvā;
   • Vīriešu grupa: komandā drīkst piedalīties 2 vīrieši (16+), kuri dzimuši 2006.g. un vecāki (veterānu grupas dalībnieki drīkst piedalīties, bet 2 spēlētāju sastāvā);
   • Vīriešu 40+ grupa: komandā drīkst piedalīties 2 vīrieši (40+), kuri dzimuši 1981.g. un vecāki. Vīrieši (50+), kuri dzimuši 1971.g. un vecāki, drīkst piedalīties 3 spēlētāju sastāvā.
  • Komandas var pieteikt vienu rezervistu, kurš nav jau iekļauts kādas komandas sastāvā. Šis noteikums neattiecas uz Noslēguma posmu. Noslēguma posmā drīkst piedalīties tie spēlētāji, kuri ir aizvadījuši vismaz vienu posmu.
  • Spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, jāuzrāda vecāku atļauja.
 1. Sacensību kārtība un izspēles sistēma
  • Pludmales volejbols notiek divās kārtās: grupu turnīrs un izslēgšanas spēles.
  • Pludmales volejbols vīriešiem, vīriešu 40+ un sieviešu sacensībām, organizatori nosaka izspēles kārtību atkarībā no pieteikto komandu skaita, par to sacensību dalībniekus informējot dienu pirms sacensību sākuma.
  • Maksimālais komandu skaits vienā posmā 32 komandas.
  • Ar izlozes palīdzību komandas tiek sadalītas grupās.
  • Noslēdzošajā posmā piedalās spēcīgākās 16 komandas un grupās tiek izliktas pēc ieņemtās vietas pēc 3 posmiem.
  • Pludmales volejbola noslēdzošajā posmā tiek noteikta sekojoša izspēles sistēma un spēlētāju izlikšanas kārtība (pielikums nr.2):
   • Komandu skaits - 16 komandas, kuras tiek sadalītas 4 grupās, grupā 4 komandas. Izslēgšanas spēlēm kvalificējas 3 komandas no grupas;
   • Lai kvalificētos 16 komandu vidū, komandai ir jāpiedalās kāda no 3 posmiem;
   • Par katru posmu komanda nopelna noteiktu punktu skaitu (pielikums nr.3). Komandas grupās tiek sadalītas pēc ieņemtās vietas kopvērtējumā.
  • Ņemot vērā pieteikto komandu skaitu, norises vietu un laiku, organizatori iepriekš komandas informē par vienas spēles ilgumu grupu turnīrā un izslēgšanas spēlēs. Spēles ilgums sevī iekļauj:
   • setu skaitu;
   • iegūto punktu skaitu/punktu robeža;
   • nepieciešamo punktu attiecību;
   • pārtraukumu skaitu setā/spēlē;
   • punktu skaits, pēc kura komandas mainās laukuma pusēm;
   • par izspēles kartību, iegūtajiem punktiem grupu turnīra;
   • izslēgšanas spēļu kārtību.
  • Gadījumā, ja sacensību laikā tiek gūta trauma, akūta slimība vai kāda cita neparedzēta situācija, kurā kāds no spēlētājiem nevar turpināt dalību sacensībās, komandu tiek izslēgta no turnīra, saglabājot rezultātus.
  • Komanda neierodas noteiktajā laikā uz spēles sākumu (arī telefoniski neinformē organizatorus), tad:
   • komanda tiek brīdināta, ja tā nokavē atzīmēšanos uz spēles sākumu;
   • komandai tiek piešķirts tehniskais zaudējums ar rezultātu 0:2 (0:21; 0:21), ja komanda nokavē spēles sākumu vairāk kā 5 min.
 1. Sporta formas
  • Sacensībās komanda spēlē vienādās formās (vienādi krekli), bez krekliem spēlēt ir aizliegts.
  • Vēlams uz sporta formām numuri.
 1. Bumbas

Sacensībās spēlē ar oficiālajām FIVB apstiprinātajām pludmales volejbola bumbām Mikasa VLS300. Drīkst spēlēt ar savu piedāvāto bumbu, vienojoties ar otru komandu.

 1. Sacensību noteikumi
 • Pludmales volejbols notiek saskaņā ar spēkā esošajiem FIVB pludmales volejbola noteikumiem, kā arī attiecīgo sacensību nolikumu.
 • Nolikumā neatrunātos jautājumus un konfliktsituācijas risina posma galvenais tiesnesis un koordinators.
 1. Sacensību informācija

Izspēles kārtība, kalendārs, ierašanās laiks un cita informācija, kas saistīta ar attiecīgo posmu būs redzama 1 (vienu) dienu pirms attiecīgā posma mājas lapā – www.atzelessports.lv, novadu mājas lapās, kā arī Atzeles sports sociālajā platformā www.facebook.com  

 

 1. Sankcijas

Starpgadījumu un pārkāpumu gadījumā organizatori ir tiesīgi pieņemt lēmumu par sankciju piemērošanu pret attiecīgo komandu, dalībnieku vai līdzjutēju (ja tādi tiek pieļauti).

 1. Finansiālie noteikumi

Dalības maksa tiek piemērota visiem dalībniekam. Viena posma dalības maksa no katra dalībnieka ir 5,- (pieci eiro).  Samaksa veic sacensību dienā reģistrējoties. Izdevumus, kas saistīti ar spēlētāju dalību sacensībās (transports, ēdināšana, izdevumi u.c.), dalībnieki apmaksā paši. Komandas un spēlētāji, kuri nav nokārtojuši finansiālās saistības, sacensībām netiek pielaisti.

 1. Apbalvošana
  • Katrā posmā 1.-3.vietas ieguvējas komandas katrs dalībnieks tiek apbalvots ar balvām.
  • Finālposmā 1.-3.vietas ieguvējas komandas katrs dalībnieks tiek apbalvots ar personalizētu “Atzeles pludmales volejbola” kausu un balvu.
 1. Medicīniskais nodrošinājums
  • Katrs dalībnieks ir atbildīgs par sava veselības stāvokļa atbilstību dalībai sacensībās un to apstiprina ar personīgo parakstu sacensību dienā iesniegtajā komandas pieteikumā. Spēlētājiem, kuri nav sasnieguši 18 gadu vecumu, jābūt vecāku vai ģimenes ārsta apliecinājumam, kā arī vecāku atļaujai piedalīties sacensībās.
  • Sacensību organizatori nodrošina medicīnas personāla klātbūtni. Traumu gadījumā organizatori nodrošina ātrās medicīniskās palīdzības izsaukšanu.