Pasākumu kalendārs

Gulbenes novada čempionāts mini futbolā
31-07-2021, 10:00 - 16:00

31.jūlijā pl.10.00 Jaungubenes stadionā notiks Gulbenes novada čempionāts mini futbolā.

Gulbenes novada 2021. gada futbola čempionāta

                                               N O L I K U M S

                                             

 1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
  • Popularizēt amatieru futbolu Gulbenes novada iedzīvotāju vidū.
  • Noskaidrot Gulbenes novada labākās amatieru futbola komandas.
  • Veicināt aktīvu dzīvesveidu.

 

 1. VADĪBA

2.1.      Gulbenes novada 2021.gada mini futbola čempionātu (turpmāk – čempionāts) organizē biedrība FB Gulbene 2005 sadarbībā ar Gulbenes novada Sporta pārvaldi.

 • Sacensību galvenais tiesnesis Arnis Martusevičs (tel. 22014614, e-pasts: ).
 • Tiesnešus uz spēlēm nozīmē galvenais tiesnesis.
 • Galvenais tiesnesis ir atbildīgs par spēļu sekmīgu norisi, kā arī par sacensību norisi saskaņā ar nolikumu, atbilstoši pastāvošajiem mini futbola noteikumiem.
 • Čempionāta organizatori nodrošina noteikto epidemioloģisko drošības pasākumu īstenošanu un laikus informē sportistus un sporta darbiniekus par drošības pasākumiem (pielikums nr.2).

 

 1. NORISES VIETA UN LAIKS

3.1.      Spēles notiek Jaungulbenes stadionā 2021. gada 17.jūlijā, 31.jūlijā un Gulbenes stadionā 21.augustā (kalendārs pielikumā nr.1).

3.2.      Katrai komandai sabraukumā 3 spēles.

 

4.        DALĪBNIEKI

4.1.      Čempionātā atļauts piedalīties komandām, kuru sastāvā spēlē Gulbenes novadā deklarēti iedzīvotāji, novada teritorijā strādājošie, Gulbenes novada skolu skolēni, studenti, kuru vecāki deklarēti Gulbenes novadā, kā arī spēlētāji, kas absolvējuši kādu no Gulbenes novada vispārizglītojošām skolām, ne jaunāki kā 2006.gadā dzimuši.

4.2.      2007.gadā dzimušiem jauniešiem atļauts piedalīties ar vecāku rakstisku atļauju.

 

5.         PIETEIKUMI

5.1.      Komandas pieteikumā neierobežots spēlētāju skaits, spēlei var pieteikt 12 futbolistus.

5.2.      Komandas vārdiskie pieteikumi jāiesniedz līdz komandas pirmajai spēlei.

5.3.      Čempionāta laikā spēlētājam komandu mainīt aizliegts.

5.4.      Vārdiskajā pieteikumā jāuzrāda spēlētāja vārds, uzvārds, dzimšanas gads, kā arī  jābūt attiecīgā sportista parakstam par veselības stāvokļa atbilstību sacensībām.

5.5.      Piesakoties sacensībām, dalībnieki ar parakstu pieteikumā apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un rezultātu ar vārdu un uzvārdu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos. Dalībnieki apņemas ievērot Ministru kabineta noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

5.6.      Pieteikumu ar parakstu apstiprina komandas pārstāvis.

 1. SACENSĪBU KĀRTĪBA, IZSPĒLES SISTĒMA UN VĒRTĒŠANA
  • Spēles notiek pēc mini futbola noteikumiem. Spēlē 7:7. Spēles laiks 2 x 15 minūtes.

Iesildīšanās laiks pirms spēles laukumā netiek dots.

 • Par uzvaru spēlē 3 punkti, par neizšķirtu 1 p., par zaudējumu 0 p., bet par neierašanos uz spēli (gaida 15 min.) – 0 p. un 0 : W. Pēc neierašanās uz otro spēli – diskvalifikācija.
 • Vienādu punktu skaita gadījumā divām vai vairāk komandām vietas nosaka pēc:

6.3.1. savstarpējām spēlēm (punkti, vārti),

6.3.2. vārtu starpības visās spēlēs,

6.3.3. vairāk uzvarām visās spēlēs,

6.3.4. vairāk gūtajiem vārtiem visās spēlēs.

 • Ja komanda izstājas vai tiek izslēgta no čempionāta un izspēlējusi 50% spēļu, atlikušajās spēlēs ieskaita zaudējumus ar 0:W. Citos gadījumos rezultātus anulē.
 • Čempionātā tiek izspēlēts aplis - katra komanda ar katru.
 • Komandas uz spēli tiek gaidītas 15 min pēc pārstāja lūgums. Pēc tam tiek ieskaitīts zaudējums ar 0:w. Pēc otrās neierašanās – diskvalifikācija.
 • Spēles bumbu, medicīnu (medicīnas darbinieks), protokolus un turnīra norises rezultātu atspoguļošanu sacensību vietās nodrošina sacensību organizatori.

 

7.        PRETENZIJU IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA

7.1.      Protests iesniedzams rakstiski galvenajam tiesnesim pusstundas laikā pēc spēles beigu   signāla.

7.2.      Protestus nepieņem par spēles laiku, 7 m soda sitieniem, ieskaitītiem vai neieskaitītiem vārtiem.

8.         ĪPAŠIE NOSACĪJUMI

8.1.      Komandas pārstāvis ir atbildīgs par kārtību spēles vietā. Pārkāpumu vai bojājumu gadījumā vainīgā komanda sedz visus radušos finansiālos zaudējumus.

8.2.      Komandai čempionāta laikā ir viens protokols – pieteikums, kurš pēc katras spēles jāaizpilda un jāparaksta.

8.3.      Tiesnešu lēmumi spēles laikā ir galīgi un nav apstrīdami.

8.4.      Pēc otrā, trešā vai ceturtā brīdinājuma spēlētājs izlaiž spēli.

8.5.      Noraidījums par necenzētu vārdu lietošanu, aizvainojošu žestu un izteicienu lietošanu, nesportisku uzvedību - līdz divu spēļu diskvalifikācijai.

8.6.      Noraidījums par tīšu speršanu, mešanu ar priekšmetu, tīšu sitienu un abpusēju rupjību – līdz trīs vai četru spēļu diskvalifikācijai.

8.7.      Noraidījums par tiesnešu apvainošanu vai uzbrukumu tiesnesim un par izteikti rupju spēli ar nodomu traumēt pretinieku – līdz diskvalifikācijai no čempionāta.

8.8.      Par diviem brīdinājumiem vienā spēlē (noraidījumu) diskvalifikācija uz vienu spēli, bet brīdinājumu statistikā tiek ierakstīts viens.

8.9.      Čempionāta organizatoriem ir tiesības pieņemt atsevišķus lēmumus par futbolistiem un komandām gadījumos, kuri nav atspoguļoti šajā nolikumā.

8.10.    Noraidījums par “pēdējās cerības” pārkāpumu – diskvalifikācija uz vienu spēli.

 

9.         APBALVOŠANA

9.1.      1.-3. vietas ieguvējas komandas saņem kausus un diplomus.

9.2.      1.-3.vietas ieguvēji spēlētāji tiek apbalvoti ar medaļām (ne vairāk kā 15 spēlētāji no komandas).

9.3.      4.-8.vietas ieguvējas komandas saņem piemiņas kausus.

9.4.      Vērtīgākie čempionāta spēlētāji katrā komandā saņem čempionāta organizatoru balvas (1.vieta – 3 balvas, 2.un 3.vieta pa 2 balvām, pārējās komandas pa 1 balvai) Katras komandas pārstāvis nosaka vērtīgākos spēlētājus savā komandā un 5 minūtes pēc  čempionāta pēdējās spēles paziņo galvenajam tiesnesim.

9.5.      Čempionātā tiek apbalvots rezultatīvākais spēlētājs, labākais vārtsargs, uzbrucējs un aizsargs.

9.6.    Organizatori ar savu lēmumu var pasniegt balvas arī citās nominācijās.

Pielikums nr.1

       Gulbenes novada 2021.gada futbola čempionāta spēļu kalendārs

 

                                                     17.jūlijā Jaungulbenē

                                         10.00 Stāmeriena – FK Cēzars (1.laukums)

                                         10.00  Litene – Lizums/Ranka (2.laukums)

                                         10.40  Līgo – Stradi (1)

                                         10.40  Rēveļi – Gulbenes BJSS (2)

                                         11.20 Jaungulbene - Druviena (1) 

                                         11.20 Stāmeriena – Litene (2)

                                         12.00 Lizums/Ranka – Līgo (1)

                                         12.00 Stradi - Rēveļi (2)

                                         12.40 Gulbenes BJSS – Jaungulbene (1)

                                         12.40 Cēzars – Druviena (2)

                                         13.20 Līgo – Stāmeriena (1) 

                                         13.20 Rēveļi – Lizums/Ranka (2)

                                         14.00 Jaungulbene - Stradi (1)

                                         14.00 Druviena – Gulbenes BJSS (2)

                                         14.40 Litene – Cēzars (1)

                                                    31.jūlijā Jaungulbenē

                                          10.00 Cēzars – Gulbenes BJSS (1)

                                          10.00 Stradi – Druviena (2)

                                          10.40 Lizums/Ranka – Jaungulbene (1)

                                          10.40 Stāmeriena – Rēveļi (2)

                                          11.20 Litene – Līgo (1)

                                          11.20 Gulbenes BJSS - Stradi (2)

                                          12.00 Druviena – Lizums/Ranka (1)

                                          12.00 Jaungulbene – Stāmeriena (2)

                                          12.40 Rēveļi – Litene (1)

                                          12.40 Līgo – Cēzars (2)

                                          13.20 Lizums/Ranka - Gulbenes BJSS (1)

                                          13.20 Stāmeriena – Druviena (2)

                                          14.00 Litene – Jaungulbene (1)

                                          14.00 Līgo – Rēveļi (2)

                                          14.40 Cēzars – Stradi (1)

                                                      21.augustā Gulbenē

                                          10.00 Rēveļi – Cēzars (1)

                                          10.00 Jaungulbene – Līgo (2)

                                          10.40 Druviena – Litene (1)

                                          10.40 Gulbenes BJSS - Stāmeriena (2)

                                          11.20 Stradi -  Lizums/Ranka (1)

                                          11.20 Rēveļi – Jaungulbene (2)

                                          12.00 Līgo – Druviena (1)

                                          12.00 Litene – Gulbenes BJSS (2)

                                          12.40 Stāmeriena – Stradi  (1)

                                          12.40 Cēzars Lizums/Ranka (2)

                                          13.20 Gulbenes BJSS – Līgo (1)

                                          13.20 Lizums/Ranka – Stāmeriena (2)

                                          14.00 Stradi - Litene (1)

                                          14.00 Druviena -  Rēveļi (2)

                                          14.40 Jaungulbene – Cēzars (1)

                                          15.20 -  A P B A L V O Š A N A

Pielikums nr.2

Latvijas Futbola federācijas (LFF) organizēto sacensību sanitārais protokols amatieru sacensībām

1. Protokola piemērojamība

1.1. Latvijas Futbola federācijas (LFF) organizēto sacensību sanitārais protokols amatieru sacensībām (turpmāk - Protokols) ir izstrādāts saistībā ar COVID-19 infekcijas izplatību Latvijas Republikas teritorijā un ar to saistītajiem LR teritorijā esošajiem ierobežojumiem;

1.2. Protokols ir paredzēts obligātai izmantošanai visās LFF organizēto amatieru sacensību spēlēs, ievērojot Protokolā ietvertos nosacījumus arī specifiskām LFF sacensībām;

1.3. Attiecībā uz Protokola piemērošanu Eiropas un starptautiskā mēroga sacensībām, kas tiek aizvadītas LR teritorijā, sacensību dalībnieki apņemas ievērot arī papildus prasības, kas tiek izvirzītas no starptautisko organizāciju puses, kas sadarbībā ar LFF organizē minētās sacensības, vai arī no kuru puses sacensību organizēšanas pienākums ir deleģēts LFF.

1.4. Visi sacensību dalībnieki, papildus Protokolam, apņemas ievērot arī visus LR teritorijā spēkā esošos, kā arī saistošos starptautiskos normatīvos aktus, kas ir izdoti saistībā ar COVID-19 izplatību. Visas prasības attiecībā uz skatītāju, sacensību dalībnieku un organizatoru atrašanos LFF organizēto amatieru sacensību spēļu norises vietās,, ir izpildāmas saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.360 – Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.

1.5. Organizējot protokola p.1.1. minētās sacensības, ir jāievēro sekojoši nosacījumi:

1.5.1. sacensības ir iekļautas LFF sacensību reģistrā, kas ir publicēts LFF mājaslapā (norādot sacensību nosaukumu, norises vietu un laiku, kā arī sacensību organizatoru);

1.5.2. sacensībās nepiedalās sportisti, kas jaunāki par septiņiem gadiem;

1.5.3. piepildījums ģērbtuvēs nepārsniedz 25 %;

1.5.4. vienu komandu vai sportistu apkalpojošie sporta darbinieki fiziski nekontaktējas ar citu komandu vai citu sportistu apkalpojošiem sporta darbiniekiem;

1.5.5. apbalvošana klātienē notiek tikai individuāli;

1.5.6. sacensību norises vietā var atrasties personas (ieskaitot sportistus un darbiniekus, kas ir tieši saistītas ar sacensību norises nodrošināšanu (neieskaitot skatītājus) un minētajām personām jābūt akreditētām (Pielikums Nr.1);

1.5.7. LFF organizētajās sacensībās var atrasties skatītāji, kuriem ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts, kas apliecina, ka persona ir vakcinēta pret Covid-19 infekciju un ir pagājušas četrpadsmit dienas pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit divām līdz deviņdesmit dienām pēc vakcīnas "Vaxzevria" pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc "Vaxzevria" otrās devas saņemšanas vai persona ir pārslimojusi Covid-19 infekciju. Minētās personas pavadošie bērni, kas ir jaunāki par 12 gadiem, var atrasties LFF organizētajās sacensībās bez iepriekšminētajiem sertifikātiem.

2. Pamatprasības saistībā ar LFF organizēto sacensību norisi

2.1. Katram futbola klubam, pirms uzsākt dalību LFF organizēto sacensību spēlēs, ir jāpārliecinās par to, ka visiem spēlētājiem, treneriem un citam kluba personālam, kurš tiks pieteikts dalībai LFF organizētajās sacensībās, nav konstatēta inficēšanās ar COVID-19. Minētā prasība attiecas arī uz visām personām, kuras ir iesaistītas konkrētās spēles organizēšanā (stadiona darbinieki, LFF pārstāvji u.c.).

2.2. Pirms uzsākt dalību LFF organizētajās sacensībās, katram futbola klubam ir jāinformē visu komandu spēlētāji un personāls par LR teritorijā pastāvošajiem ierobežojumiem saistībā ar COVID-19 izplatību. Pēc Protokola spēkā stāšanās, piesakot konkrētu spēlētāju un/vai kluba personāla pārstāvi LR teritorijā notiekošām sacensībām, futbola klubs apstiprina, ka attiecībā uz sacensībām pieteikto spēlētāju vai kluba pārstāvi ir izpildītas Protokolā norādītās prasības un uzņemas pilnu atbildību Protokola neizpildes vai noteikumu neievērošanas gadījumā;

2.3. Sacensībās, kuras tiek aizvadītas Protokola spēkā esamības laikā, futbola klubam, kurš konkrētajā spēlē veic laukuma saimnieku pienākumus, ir jānodrošina, ka stadiona teritorija tiek sadalīta 2 zonās (jābūt arī vizuālam zonu sadales attēlojumam stadionā), pamatojoties uz minēto zonu izmantošanu no sacensību organizēšanā iesaistīto personu puses, komandu spēlētājiem, treneriem un citām amatpersonām iespēju robežās nodrošinot atsevišķas ieejas stadionā, nodrošinot to, lai abas šo zonu plūsmas nepārklājas.

2.3.1. Dalībnieku zona - minētā zona ir vissvarīgākā attiecībā uz sanitārajām prasībām un tā ietver visas telpas un tuneļus, kas savieno stadiona ieeju ar spēles laukumu, un kuru var izmantot tikai spēlētāji, treneri, tiesneši, komandas oficiālās personas, inspektori un delegāti. Sanitārās prasības Dalībnieku zonā: pilnīga un pilnvērtīga šīs zonas tīrīšana ar virsmu dezinfekcijas līdzekļiem pirms spēles sākuma.

2.3.2. Skatītāju zona - visas stadiona telpas un zonas, kuras atrodas apkārt Dalībnieku zonas telpām - mediju zonas, TV translāciju nodrošināšanas personāla vietas un kurās atrodas tās personas, kuras nav minētas p.2.3.1., kā arī skatītāju tribīnes.

2.4. Visām personām, kuras ir iesaistītas sacensību organizēšanā un nav sasniegušas 18 gadu vecumu, ir jābūt rakstiskai vecāku atļauju attiecībā uz pienākumu veikšanu;

2.5. Visas sacensību spēlēs, uz kurām ir attiecināmi Protokola noteikumi, ir atcelts pirmsspēles un pēc spēles rokas spiediens.

2.6. Pret sacensību dalībniekiem, kuri apzināti pakļauj citus sacensību dalībniekus, spēles organizēšanā iesaistītās personas vai citas personas riskam saslimt ar COVID-19 vīrusu, var tikt piemērotas sankcijas, pamatojoties uz atsevišķu LFF Disciplinārlietu komisijas lēmumu.

3. Komandu drošības darbinieku pienākumi

3.1. Visā Protokola spēkā esamības laikā, katrai komandai, kura piedalās sacensībās LR teritorijā, ir jābūt nozīmētai par sabiedrisko kārtību un drošību atbildīgai personai, kurai nav nodibināta aizgādnība un kura ir uzņēmusies atbildību par sabiedriskās kārtības un drošības ievērošanu sacensību norises vietā no tā sākuma līdz beigām (turpmāk tekstā – persona, atbildīga par drošību). Personas, atbildīgas par drošību pienākumi:

3.1.1. Komunikācija ar LFF Sporta medicīnas nodaļu saistībā ar Protokola piemērošanu attiecībā uz sanitārajām prasībām un komunikācija ar attiecīgo LFF struktūrvienību saistībā ar Protokolā minēto spēļu organizatorisko prasību izpildi (Sacensību nodaļa, Sieviešu futbola nodaļa, Projektu nodaļa);

3.1.2. Laukuma saimnieku komandas drošības darbiniekam - komunikācija ar viesu komandas drošības darbinieku saistībā ar veicamajiem pirmsspēles dienas pasākumiem, viesu komandas ierašanās koordinēšana.

3.2. Papildus personai atbildīgai par drošību, katrai komandai, kura veic laukuma saimnieka funkcijas, jābūt nozīmētai par tehnisko drošību atbildīgajai persona — pasākuma organizatoram. Tā var būt arī tā pati persona, atbildīga par drošību.

3.3. Tās sacensības, kuras tiek organizētas, izmantojot LFF COMET sistēmu, COMET sistēmā no komandu puses iesniegtajos protokolos ietvertās personas, kā arī persona atbildīga par drošību un pasākuma organizators tiek uzskatītas pār personām, kuras tiek Dalībnieku zonā. 3.4. Visām personām, kuras nav iekļautas spēles protokolā, jāatrodas tikai Skatītāju zonā. Gadījumā, ja bez personām, kuras ir iekļautas spēles protokolā vēl ir tādas personas, kuru darbs pieprasa atrašanos Dalībnieku zonā (apkopējas, apsardze), par to ir jāinformē spēles delegāts (vai inspektors, kurš pilda delegāta funkcijas, vai arī spēlēs, kurās nav nozīmēti delegāts un inspektors, par to ir jāinformē spēles galvenais tiesnesis) vismaz 60 minūtes pirms spēles.

4. Ierašanās stadiona teritorijā un stadiona teritorijas atstāšana

4.1. Laukuma saimnieku komandas drošības darbinieks ir atbildīgs par komandu ierašanās procesa stadiona teritorijā koordinēšanu, ieskaitot gadījumus, kad laukuma saimnieku komandas spēlētāji un citi pārstāvji ierodas stadiona teritorijā ar privāto transportu. Tāpat laukuma saimnieku drošības darbinieks ir atbildīgs par komunikāciju saistībā ar tiesnešu brigādes un inspektora ierašanos stadionā.

4.2. Tāpat kā par ierašanās procesu, tāpat arī par stadiona atstāšanas procesu ir atbildīgs laukuma saimnieku komandas drošības darbinieks. Pēc spēles ir jānodrošina pakāpeniska spēlētāju un citu personu stadiona atstāšana, pēc iespējas nodrošinot to, ka viesu komandas pārstāvji stadionu atstāj pirmie, kam seko laukuma saimnieku komanda un visbeidzot tiesnešu brigāde un inspektors.

5. Nepieciešamie pasākumi pozitīva COVID-19 testa gadījumā

5.1. Gadījumā, ja kādam no spēlētājiem, treneriem, komandas personāla darbiniekam tiek konstatēts pozitīvs COVID-19 saslimstības gadījums, futbola klubam vai organizācijai, kurai ir piederīga minētā persona, ir jāveic sekojoši pasākumi:

5.1.1. COVID-19 slimnieks ir jāizolē no pārējām komandai piederīgajām personām;

5.1.2. Jāveic to sporta objektu dezinfekcija, kuru teritorijā sacensību un treniņu ietvaros atradās COVID-19 slimnieks;

5.1.3. Atbildīgajam par Epidemioloģiskās drošību nekavējoties jārīkojas atbilstoši MK Noteikumu Nr.360 p. 46.4. un 46.1-2.(t.sk. apzināt kontaktpersonu loku, sastādīt to sarakstu un nosūtīt kontaktpersonu sarakstu Slimības kontroles un profilaktiskas centram un LFF Sacensību nodaļai, norādot personu izolācijas termiņus).

5.1.4. Nodrošināt atkārtotu testu veikšanu inficētajai personai līdz tam brīdim, kamēr minētā persona ir pilnībā izveseļojusies.

6. Nobeiguma noteikumi LFF organizēto amatieru sacensību sanitārais protokols ir pieņemts LFF valdes sēdē un stājas spēkā 2021.gada 15.jūnija.