Pasākumu kalendārs

Gulbenes apļi 2021
26-09-2021, 11:00
Gulbenes stadions

26.septembrī Eiropas Sporta nedēļas ietvaros Gulbenes stadionā (O.Kalpaka 1A) notiks tradicionālais tautas skrējiens, soļošanas un nūjošanas sacensības "Gulbenes apļi 2021".

Attēls

Tautas skrējiens "Gulbenes apļi 2021"
NOLIKUMS

1. MĒRĶIS UN UZDEVUMI
1.1. Popularizēt skriešanu, soļošanu un nūjošanu kā sportiski aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.
1.2. Piesaistīt sportistu pulkam dažāda vecuma un fiziskās sagatavotības dalībniekus.
1.3. Noskaidrot labākos garo distanču skrējējus un soļotājus Gulbenes novadā.
1.4. Būt aktīviem “Eiropas Sporta nedēļas 2021#PIECELIES UN PIECEL CITUS!” dalībniekiem.

2. VIETA UN LAIKS
2.1. Sacensības notiek 2021.gada 26.septembrī Gulbenes stadionā, Gulbenē, O.Kalpaka 1A.
2.2. Starts soļotājiem plkst.11.00.
2.3. Starts „Bērnu distances" dalībniekiem plkst.11.45.
2.4. Starts S10-V10 dalībniekiem plkst.12.20.
2.5. Skrējiena dalībniekiem/ nūjotājiem starts kopējs plkst.13.00.

3. SACENSĪBU VADĪBA
Sacensības organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde. Galvenais tiesnesis – Jānis Stībelis (t.26528863), galvenā sekretāre – Dace Anča (t.29295359).

4. SACENSĪBU DALĪBNIEKI UN NORISE
4.1. Aicināti piedalīties ikviens Gulbenes pilsētas un novada iedzīvotājs bez vecuma ierobežojuma, kā arī ikviens Latvijas skriešanas, soļošanas un nūjošanas cienītājs.
4.2. SKRĒJIENS/nūjošana notiek pa maršrutu: Gulbenes stadions O.Kalpaka iela 1A - Parka iela - Brīvības iela - Parka iela - 1.Maija iela - Blaumaņa iela - Pavasara iela - Latgales iela - O.Kalpaka iela (centrālā ieeja stadionā), starts un finišs Gulbenes stadionā (karte pielikumā).
4.3. VECUMA GRUPAS UN DISTANCES:

Jaunietes, sievietes

Jaunieši, vīrieši

Dzimšanas gads

Distances garums

Apļu skaits

S 7

V 7

2014.g.dz. un jaun.

400 m

1 (stadiona)

S 10

V 10

2011.g.dz. un jaun.

1 km

2.5 (stadiona)

S 12

V 12

2009.-2010. g.dz.

3 km

1

S 14

 

2007.-2008. g.dz.

3 km

1

 

V 14

2007.-2008. g.dz.

6 km

2

S 18

 

2004.-2006. g.dz.

6 km

2

 

V 18

2004.-2006. g.dz.

9 km

3

S

 

1982.-2003. g.dz.

6 km

2

 

V

1982.-2003. g.dz.

9 km

3

S 40

 

1981.-1972. g.dz.

6 km

2

 

V 40

1981.-1972.g.dz.

9 km

3

S 50 (koeficients)

 

1971.g.dz. un vec.

3 km

1

 

V 50

1971.-1962. g.dz.

6 km

2

 

V 60 (koeficients)

1961.g.dz. un vec.

3 km

1

S (tautas klase)

V (tautas klase)

2004.g.dz. un vec.

3 km

1

S soļošana

 

1987.g.dz.un jaunākas sievietes

3 km

7,5 (stadiona)

 

V soļošana

1982.g.dz.un jaunāki vīrieši

3 km

7,5 (stadiona)

S/vet soļošana

 

1986.g.dz.un vecākas sievietes

3 km

7,5 (stadiona)

 

V/vet soļošana

1981.g.dz.un vecāki vīrieši

3 km

7,5 (stadiona)

Nūjotāji (vīrieši, sievietes)

Bez vec.ierobež.

3 km

1

5. PIETEIKUMI
4.4. S50 un V60 vecuma grupas tiks vērtētas pēc Starptautiskās koeficientu sistēmas, atbilstoši vecumam un uzrādītajam rezultātam http://www.howardgrubb.co.uk/athletics/wmaroad15.html).
4.5. SOĻOŠANĀ visi dalībnieki veic 3 km distanci (stadionā). Senioriem (1986.g. un agrāk dzimušas sievietes/ 1981.g. un agrāk dzimuši vīrieši) uzvarētājus nosaka pēc Starptautiskās koeficientu sistēmas, „atklātajai grupai" (1987.g.dz.siev./1982.g.dz.vīr.un jaunāki) pēc rezultāta.
4.6. Trasē ir sastopamas dažas automašīnu iebrauktuves un izbrauktuves no iekšējām teritorijām, kā arī gājēju pārejas. Šajās vietās jābūt īpaši uzmanīgiem!
4.7. Skrējiena maršrutā, kā arī starta/finiša vietā dalībniekiem tiek nodrošināta pirmā medicīniskā palīdzība.

5.1. Iepriekšējā pieteikšanās līdz 24.09.2021. pl.13.00., e-pastā: , norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, dzimšanas gadu, distanci, klubu vai skolu.
5.2. Numuru saņemšana un dalības maksas veikšana 26.09.2021. no plkst 9.00 - 10.30 bērniem S7-V7 grupā un soļotājiem Gulbenes stadionā (O.Kalpaka ielā 1A), pārējiem skrējējiem no plkst.9.00 - 12.30. Dalībniekiem, kuri piesakās sacensību dienā, dalības maksa EUR 5,00.
5.3. Dalībnieks vai viņu pavadošā persona uzņemas pilnu atbildību par dalībnieka veselības stāvokļa atbilstību distances veikšanai un apliecina to ar savu parakstu, saņemot dalībnieka numuru.
5.4. Dalībnieks ar parakstu arī apliecina, ka ievēros LR Ministru kabineta noteikumus nr. 360 “Epidemioloģiskas drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai un ka nav iebildumu pret personīgo datu, fotogrāfiju publicēšanu interneta vietnēs, sociālajos tīklos.

6. DALĪBAS MAKSA
6.1. Dalības maksa skrējējiem, soļotājiem un nūjotājiem, dzimušiem līdz 2002.gadam - € 1.00; pārējiem - € 2.00.
6.2. Dalības maksa nav jāmaksā Gulbenes novada pirmsskolas vecuma bērniem, vispārizglītojošo skolu un profesionālās vidusskolas skolēniem.

7. APBALVOŠANA
7.1. Sacensību 1.-3.vietu ieguvēji katrā vecuma grupā skrējienā, soļojumā un nūjošanā tiek apbalvoti ar medaļām un piemiņas balvām.
7.2. Ar balvām tiek apbalvotas kuplākās skolu, darba kolektīvu, biedrību u.c. komandas.