Pasākumu kalendārs

Pieredzes apmaiņas brauciens pie novada topošajiem un esošajiem sociālajiem uzņēmējiem
30-09-2021, 08:00 - 17:00
Gulbenes novads

LEADER sadarbības projekta „Veiksmīgs sociālais uzņēmējs lauku teritorijā” ietvaros tiek organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pie topošajiem sociālajiem uzņēmējiem un  organizācijām, kas sniedz sociālos pakalpojumus Vidzemes pusē.

Pieredzes brauciens Gulbene afisa 300921

Pieredzes brauciens Gulbene dienas kartiba 300921

www.sateka.lv