Pasākumu kalendārs

Vieglatlētikas čempionāts
08-06-2022, 10:00 - 17:00
Gulbenes stadions

Attēls

GULBENES NOVADA ATKLĀTAIS VIEGLATLĒTIKAS ČEMPIONĀTS - 2022

                                                              NOLIKUMS

1.               MĒRĶIS UN UZDEVUMI
 • Mērķis: sekmēt vieglatlētikas attīstību un popularitāti Gulbenes novadā un kaimiņu novados.
 • Uzdevumi:
  • noskaidrot Gulbenes novada labākos sportistus vieglatlētikā;
  • veicināt sportisko rezultātu izaugsmi;
  • veicināt sadarbību starp kaimiņu novadiem.
2.               VADĪBA
 • Gulbenes novada atklāto vieglatlētikas čempionātu (turpmāk tekstā- Čempionāts) organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde sadarbībā ar Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolu. Čempionāta galvenais tiesnesis Dace Anča (t.29295359).
 • Čempionāta galvenais tiesnesis atbild, lai sacensības noritētu saskaņā ar nolikumu, atbilstoši vieglatlētikas sacensību noteikumiem.
 1. LAIKS UN VIETA

2022. gada 8. jūnijā, pl. 10:00 Gulbenes novada vidusskolas stadionā, O.Kalpaka ielā 1A.

Pārstāvju sanāksme pl. 9.45.

 1. PIETEIKUMI
  • Dalībnieku pieteikšana līdz jūnija pl.15:00. Juridiskajiem biedriem - LVS mājaslapā www.athletics.lv “biedru” sacensību sadaļā “pieteikšanās”. Senioriem pieteikšanās www.lvva.lv. Organizācijām un sportistiem, kuriem nav piekļuves LVS mājas lapas sistēmai, sūtīt pieteikumu (pielikums nr.1) uz e-pastu: vai t.29295359.
  • Vārdiskajā pieteikumā S35+ un V35+ vecuma grupām jānorāda pilni gadi uz sacensību laiku.
  • Sacensību dienā pieteikumi netiks pieņemti un disciplīnu maiņa nebūs iespējama!
 1. DALĪBNIEKI
  • Čempionātā piedalās Gulbenes novada un uzaicināto novadu sportisti.
  • Sacensības notiek šādās vecuma grupās:
   • U-14 grupa g. -2010.g.dz.zēni un meitenes;
   • U-16 grupa g.-2008.g.dz.zēni un meitenes;
   • U-18 grupa -2006.g.dz. jaunieši un jaunietes;
   • U 20/pieaugušieg.dzimuši un vecāki vīrieši/sievietes;
   • Seniori/res V/S 35+ gadā dzimuši un vecāki vīrieši/sievietes.
  • S 35+ un V 35+ grupu dalībnieki drīkst startēt pieaugušo konkurencē, norādot to pieteikumā.
 1. DALĪBNIEKU UZŅEMŠANA
  • Visus izdevumus, kas saistīti ar sportistu ierašanos uz Čempionātu, sedz sportisti paši vai komandējošā organizācija. Izdevumus, kas saistīti ar Čempionāta organizēšanu, sedz Gulbenes novada pašvaldība.
  • Dalības maksa 3,00 EUR vienam dalībniekam. No dalības maksas atbrīvoti Gulbenes novada iedzīvotāji.
  • Dalības maksu iespējams veikt sacensību dienā vai pēc sekojošiem rekvizītiem:

Saņēmējs: Gulbenes novada pašvaldība, Ābeļu iela 2, Gulbene, Gulbenes novads, LV 4401, NMR 90009116327, konta Nr. LV03UNLA0050014339919, kods UNLALV2X, AS SEB banka. Maksājuma mērķis: vieglatlētikas čempionāts.

 1. DISCIPLĪNAS PA VECUMA GRUPĀM

U 14 (zēni/meitenes)

U 16 (zēni/meitenes)

U 18

(jaunieši/jaunietes)

U 20/pieaugušie (vīrieši/sievietes)

V/S 35+

(seniori/seniores)

80 m

100 m

100 m

100 m

100 m

300 m

400 m

400 m

400 m

400 m

1000 m

2000 m

3000 m

3000 m

3000 m

 

300 m/b

400 m/b

400 m/b

 
 

3000 m soļošana

5000 m soļošana

5000 m soļošana

3000 m soļošana

Tāllēkšana

Tāllēkšana

Tāllēkšana

Tāllēkšana

Tāllēkšana

 

Trīssoļlēkšana

Trīssoļlēkšana

Trīssoļlēkšana

Trīssoļlēkšana

 

Lodes grūšana

Lodes grūšana

Lodes grūšana

Lodes grūšana

 

Diska mešana

Diska mešana

Diska mešana

Diska mešana

 

Šķēpa mešana

Šķēpa mešana

Šķēpa mešana

Šķēpa mešana

  Mešanas rīku un barjerskriešanas specifikācija, atbilstoši vecuma grupām, pielikumā nr.2.

 1. VĒRTĒŠANA UN APBALVOŠANA
  • Viens sportists startē ne vairāk kā 2 disciplīnās.
  • Uzvarētājus nosaka atbilstoši Starptautiskajiem vieglatlētikas sacensību noteikumiem.
  • Senioru S 35+ un V 35+ grupas tiek vērtētas pēc starptautiskās koeficientu sistēmas, atbilstoši vecumam un uzrādītajam rezultātam (tabula https://world-masters-athletics.com/wp-content/uploads/2021/01/2022-Age-Factors.pdf).
  • Čempionāta godalgoto vietu ieguvēji (1.-3.vieta) katrā disciplīnā tiek apbalvoti ar medaļām.
 1. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA, DALĪBNIEKU VESELĪBAS ATBILSTĪBA
  • Piesakoties Čempionātam, dalībnieki ar parakstu pieteikumā apliecina, ka neiebilst sacensību laikā organizatoru uzņemto fotogrāfiju un videomateriālu izmantošanai sacensību publiskajos materiālos un portālos.
  • Par nepilngadīgo dalībnieku veselības atbilstību Čempionātam atbild organizācija, kas piesaka dalībniekus startam, vai tā likumīgais pārstāvis.
  • Par dalībnieku veselības atbilstību Čempionātam atbild organizācija, kas piesaka dalībniekus, vai pats dalībnieks.
 1. COVID-19 IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANAS PASĀKUMI

Čempionāta organizatoriem, dalībniekiem, treneriem un citām personām, kuras atrodas pasākuma norises vietā ir jāievēro valstī spēkā esošie MK 662. noteikumi „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kā arī Latvijas Vieglatlētikas savienības drošības protokols.

 

MEŠANAS RĪKU SVARI UN BARJERU AUGSTUMI/ATTĀLUMI

Sievietes

LODE

DISKS

ŠĶĒPS

300 m/b

400 m/b

U 16

3 kg

0.75 kg

400 gr

76.2 (7 gb)

45.00-35.00

-

U 18

3 kg

1 kg

500 gr

-

76.2 (10 gb)

45.00-35.00

U 20/pieaugušie

4 kg

1 kg

600 gr

-

76.2 (10 gb)

45.00-35.00

S 35+

Seniores S 50

4 kg

3 kg

1 kg

1 kg

600 gr

400 gr

-

-

Vīrieši

LODE

DISKS

ŠĶĒPS

300 m/b

400 m/b

U 16

4 kg

1 kg

600 gr

76.2 (7 gb)

45.00-35.00

-

U 18

5 kg

1.5 kg

700 gr

-

83.8 (10 gb)

45.00-35.00

U 20/pieaugušie

6 kg/7.26 kg

1.75 kg/2 kg

800 gr

-

91.4 (10 gb)

45.00-35.00

V 35+

Seniori V 50

Seniori V 60

Seniori V 70

Seniori V 80

7.26 kg

6 kg

5 kg

4 kg

3 kg

2 kg

1.5 kg

1 kg

1 kg

1 kg

800 gr

700 gr

600 gr

500 gr

400 gr

-

-

 

PROGRAMMA SKRIEŠANAS/SOĻOŠANAS DISCIPLĪNĀM 08.06.2022.

9:00 – 9:45

Reģistrācija, numuru saņemšana

10:00

Pulcēšanās 80 m skrējieniem starta vietā

10:05

80 m

U 14 zēni

U 14 meitenes

10:20

Pulcēšanās 100 m skrējieniem starta vietā

10:25

100 m

U 16 jaunieši

U 18 jaunieši

U20/pieaug.vīrieši

V35+seniori

10:50

100 m      

U 16 meitenes

U 18 meitenes

U20/pieaug.sievietes

S35+seniores

11:10

Pulcēšanās 1000 m skrējieniem starta vietā

11:15

1000 m

U 14 zēni

U 14 meitenes

11:30

Pulcēšanās 2000 m skrējieniem starta vietā

11:35

2000 m

U 16 zēni

U 16 meitenes

12:00

Pulcēšanās 3000 m skrējieniem starta vietā

12:05

3000 m

U 18 jaunieši

U 20/pieaug.vīrieši

V35+seniori

12:25

3000 m

U 18 meitenes

U 20/pieaug.sievietes

S35+seniores

12:40

Pulcēšanās 100 m skrējieniem starta vietā

12:45

100 m fināli

Ja dalībnieku skaits vecuma grupā pārsniedz 14, tad tiek rīkotas finālsacensības (8 labākie pēc rezultāta)

13:00

Pulcēšanās 300 m skrējieniem starta vietā

13:05

300 m

U 14 meitenes

U 14 zēni

13:15

Pulcēšanās 400 m skrējieniem starta vietā

13:20

400 m

U 16 jaunieši

U 18 jaunieši

U 20/pieaug.vīrieši

V35+seniori

13:40

400 m

U 16 meitenes

U 18 meitenes

U 20/pieaug.sievietes

S35+seniores

14:00

APBALVOŠANA

14:00

Pulcēšanās 3000m soļošanai starta vietā

14:05

3000m soļošana

V35+/S35+ seniori/seniores

U 16 zēni/meitenes

14:30

Pulcēšanās 5000m soļošanai starta vietā

14:35

5000m soļošana

U 18 meitenes/jaunieši

U 20/pieaug.sievietes/vīrieši

15:10

Pulcēšanās 300/400 m/barjerskrējienam starta vietā

15:15

300 m/barjerskrējiens

U 16 meitenes (76.2 cm) 45 m-35 m (7 barjeras)

U 16 jaunieši (76.2 cm) 45 m-35 m (7 barjeras)

15:20

400 m/barjerskrējiens

U 18 meitenes (76.2 cm) 45 m-35 m (10 barjeras)

U 20/pieaug. siev. (76.2 cm) 45 m-35 m (10 barjeras)

U 18 jaunieši (83.8 cm) 45 m-35 m (10 barjeras)

U 20/pieaug. vīr. (91.4 cm) 45 m-35 m (10 barjeras)

15:30

APBALVOŠANA

 

PROGRAMMA MEŠANAS UN LĒKŠANAS DISCIPLĪNĀM 08.06.2022.

9:00 – 9:45

Reģistrācija, numuru saņemšana

10:00

Pulcēšanās lodes grūšanai sievietēm pie lodes sektora

10:05

Lodes grūšana

(3+3, finālā 8)

U 16 meitenes (3 kg)

U 18 meitenes (3 kg)

U 20/pieaug.sievietes (4 kg)

S 35+ seniores (rīka svars atkarīgs no vecuma)

10:00

Pulcēšanās diska mešanai vīriešiem pie diska sektora

10:05

Diska mešana

(3+3, finālā 8)

U 16 jaunieši (1 kg)

U 18 jaunieši (1.5 kg)

U 20/pieaug.vīrieši (1.75 kg/2 kg)

V 35+ seniori (rīka svars atkarīgs no vecuma)

10:20

Pulcēšanās/mēģinājumi tāllēkšanai  vīriešiem

10:30

Tāllēkšana (3+3, finālā 8)

U 14 zēni

U 16 jaunieši

U 18 jaunieši

U 20/pieaug.vīrieši

V35+seniori (4 lēcieni)

11:20

Pulcēšanās lodes grūšanai vīriešiem pie lodes sektora

11:30

Lodes grūšana

(3+3, finālā 8)

U 16 jaunieši (4 kg)

U 18 jaunieši (5 kg)

U 20/pieaug.vīrieši (6 kg/7.25 kg)

V 35+ seniori (rīka svars atkarīgs no vecuma)

11:20

Pulcēšanās/mēģinājumi diska mešanai sievietēm pie diska sektora

11:30

Diska mešana

(3+3, finālā 8)

U 16 meitenes (0.75 kg)

U 18 meitenes (1 kg)

U 20/pieaug.sievietes (1 kg)

S 35+ seniores (rīka svars atkarīgs no vecuma)

11:50

Pulcēšanās/mēģinājumi tāllēkšanai  sievietēm

12:00

Tāllēkšana (3+3, finālā 8)

U 14 meitenes

U 16 meitenes

U 18 meitenes

U 20/pieaug.sievietes

S35+seniores (4 lēcieni)

13:00

Pulcēšanās šķēpa mešanai sievietēm pie šķēpa sektora

13:10

Šķēpa mešana

(3+3, finālā 8)

U 16 meitenes (400 g)

U 18 meitenes (500 g)

U 20/pieaug.sievietes (600 kg)

S 35+ seniores (rīka svars atkarīgs no dalībnieces vecuma)

13:20

Pulcēšanās/mēģinājumi trīssoļlēkšanai  sievietēm

13:30

Trīssoļlēkšana

(3+3, finālā 8)

U 16 meitenes

U 18 meitenes

U 20/pieaug.sievietes

S35+seniores (4 lēcieni)

14:00

APBALVOŠANA

14:20

Pulcēšanās/mēģinājumi trīssoļlēkšanai  vīriešiem

14:30

Trīssoļlēkšana

(3+3, finālā 8)

U 16 jaunieši

U 18 jaunieši

U 20/pieaug.vīrieši

V35+seniori (4 lēcieni)

14:20

Pulcēšanās šķēpa mešanai vīriešiem pie šķēpa sektora

14:30

Šķēpa mešana

(3+3, finālā 8)

U 16 jaunieši (600 g)

U 18 jaunieši (700 g)

U 20/pieaug.vīrieši (800 g)

V 35+ seniori (rīka svars atkarīgs no dalībnieka vecuma)

15:30

APBALVOŠANA

* Sacensību laiki var tikt mainīti, atkarībā no pieteikto dalībnieku skaits