Pasākumu kalendārs

Sporta spēles cilvēkiem ar speciālām vajadzībām
07-07-2022, 10:00
Galgauska

SPORTA SPĒLES CILVĒKIEM AR ĪPAŠĀM VAJADZĪBĀM

“DRAUDZĪGS UN AKTĪVS”

nolikums

1.     Mērķis un uzdevumi

1.1. Mērķis – iesaistīt sporta aktivitātēs cilvēkus ar īpašām vajadzībām aizraujošās un pozitīvās sporta sacensībās, tādejādi veicinot cilvēku ar speciālām vajadzībām integrāciju sabiedrībā.

1.2. Uzdevumi:

 • Veicināt sabiedrības izpratni par cilvēku ar invaliditāti problēmu risināšanu;
 • Popularizēt sporta aktivitātes kā aktīvu atpūtu un rehabilitējošu veselības nostiprināšanas veidu;
 • Veicināt pieredzes apmaiņu ar uzaicināto komandu pārstāvjiem;
 • Celt cilvēku ar invaliditāti pašapziņu.

2.          Vieta un laiks

2.1. Sacensības notiek 2022. gada 7. jūlijā plkst.1000, Galgauskas sporta laukumā. Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījuma sporta spēles notiek Galgauskas sporta zālē.

2.2. Dalībnieku reģistrācija no plkst.9.00 – 9.50.

2.3. Sacensību atklāšana plkst.10.00.

3. Vadība

3.1. Sporta spēles organizē Gulbenes novada Sporta pārvalde sadarbībā ar Gulbenes novada invalīdu biedrību.

3.2. Sacensību galvenais tiesnesis Dace Anča (t.29295359). Pasākumu atbalsta "Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Gulbenes novadā" Nr. 9.2.4.2/16/I/004.

4. Dalībnieki

4.1. Sporta spēlēs piedalās cilvēki ar īpašām vajadzībām.

4.2. Komandā var pieteikt līdz 10 dalībniekiem, no kuriem 50% ir vecumā līdz 60 gadiem, bet 50% - 60 gadi un vecāki. Vienam dalībnieks ratiņkrēslā.

4.3. Komandas ierodas vienotā noformējumā.

4.4. Dalībnieki atbild par savu veselības stāvokli.

5.     Pieteikumi

5.1. Komandu pieteikumi (pielikums Nr.1) jāiesniedz līdz š.g.1.jūlijam D.Ančai, t.29295359, e-pasts: vai GNIB, e-pasts: , Pēteris 26140358.

5.2. Reģistrācija - oriģinālo pieteikumu iesniegšana sacensību dienā.

 1. Programma 

9.00 -9.50     Komandu reģistrācija un rīta kafija

10.00-10.10  Atklāšanas parāde

10.10-13.00  Sporta spēles

13.00-13.45  Pusdienas

13.45            Apbalvošana

7. Vērtēšana

7.1. Visas sporta aktivitātes ir individuālas.

7.2. Katrs dalībnieks saņem piemiņas medaļu, komanda - kliņģeri.

 

SPORTA VEIDI

1.    ŠAUTRIŅU MEŠANA

Katram dalībniekam 5-10 metieni.

 1. MINI BADMINTONS

Dalībniekam badmintona rakete un volāniņi, kuri jātrāpa apļos. Katram dalībniekam 5-10 sitieni.

 1. PĪLĪTES DĪĶĪ

Smeļot ūdeni no bļodas ar krūzīti, jāpiepilda trauks (nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā sporta aktivitāte tiks aizstātā ar disku golfu).

 1. TRĀPI MĒRĶĪ

Smilšu maisiņu mešana mērķī.

 1. BOCCIA vai GRĪDAS KĒRLINGS

Komandā 4 dalībnieki. Spēles tiek izspēlētas pēc vienmīnusa sistēmas.

 1. “BASKETBOLA” METIENI

Dalībnieks met dažāda izmēra bumbas (lietas) basketbola grozā.

 1. ZELTA ATSLĒDZIŅA

Dalībnieka uzdevums ir atrast pareizās atslēgas un atslēgt.

8.    NASKIE PIRKSTIŅI

Dalībniekam pēc iespējas ātrāk jāpārvieto kauliņi speciālā motorikas ierīcē.

9.    ŠAUŠANA MĒRĶĪ

Katram dalībniekam 5-10 šāvieni ar gaisa šauteni mērķī

10. RATIŅSACENSĪBAS

Dalībniekam ratiņkrēslā jāveic noteikts attālums ar uzdevumu.