22.decembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā tika parakstīts līgums par projekta „Gulbenes novada pašvaldības un uzņēmēju dalība Moldovas Ziemeļu reģiona dienās” īstenošanu.

"Dalība Moldovas Ziemeļu reģiona dienās ir viena no mūsu pašvaldības aktivitātēm attīstības sadarbības jomā, un šogad par to saņēmām Latvijas pašvaldības atzinību un naudas balvu no Taipejas misijas.

Mēs apzināmies savu pieredzi un veikumu, un mēs esam gatavi ar to dalīties arī plašākā mērogā gan stāstot par paveikto no pašvaldības skatu punkta, gan iesaistot uzņēmējus un līdz ar to paverot plašākas iespējas sadarbībai. Sākotnēji pašvaldība ieguldīja līdzekļus dalībai Moldovas reģiona dienās, tomēr, pateicoties projektu aktivitātēm, esam daļēji atguvuši tā izmaksas. Par to 22.decembrī Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrā tika parakstīts līgums,” stāsta Gulbenes novada domes konsultante-priekšsēdētāja palīdze Liāna Jansone.

Logo

Projekta "Gulbenes novada pašvaldības un uzņēmēju dalība Moldovas Ziemeļu reģiona dienās", Nr. ĀTA/2.3.1.1.1/15/79/272, kopējās izmaksas ir EUR 5786,44, no tām Ministru kabineta 2009.gada 17.jūnija noteikumu Nr.582 „Noteikumi par darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.1.1.1.apakšaktivitātes „Ārējo tirgu apgūšana – ārējais mārketings” sesto un turpmākajām kārtām” 21.1., 21.2. un 21.5.apakšpunktā paredzēto Atbalstāmo darbību Attiecināmās izmaksas EUR 5786,44, no tām Atbalsta finansējums (Eiropas Reģionālās attīstības fonds) – EUR 4050,50 jeb 70 % (Atbalsta intensitāte).

V.Vilde