Drukāt
pr03 Jau otro mācību gadu Gulbenes 1. pirmsskolas izglītības iestāde savā kolektīvā uzņem ārzemju brīvprātīgo jaunieti, pateicoties Gulbenes novada domes īstenotam projektam. Šogad pie mums strādā jauka vācu meitene Kristīna ( Christin Diessner), kura ieradusies projekta „UP! ” ietvaros, kas tiek īstenots programmas „Erasmus + ” jauniešu mobilitātes aktivitātes „Eiropas Brīvprātīgais darbs” ietvaros. Esam priecīgi par šādu iespēju, jo pieredze, kura uzkrāta iepriekšējā gadā, tiek papildināta, pilnveidota un noteikti gūta arī no jauna.

Lai gan pagājis visai neliels laiks, meitene ir sevi spējusi pierādīt kā ļoti apzinīgu un prasmīgu cilvēku, paguvusi iedzīvoties kolektīvā, kā arī izprast mācību procesu un dienas režīmu, bet pats galvenais - ieguvusi bērnu uzticību. Pavisam noteikti varam apgalvot, ka Kristīna ikdienas darbā ienes jaunas idejas, savu pieredzi, savas valodas zināšanas un savu mīlestību pret bērniem. Iesākta veiksmīga sadarbība ar grupu skolotājām, kā rezultātā šajā laikā jau tapuši pirmie kopīgie darbi. Rotaļājoties ar vecāko grupu audzēkņiem, tiek apgūta angļu valoda, bet pedagogi mācās vācu valodu. Tā kā meitene ir muzikāla un labprāt spēlē ne vien klavieres, bet arī ģitāru, tad mācību gada laikā noteikti izdosies īstenot radošas ieceres arī mūzikas nodarbībās. Piedzīvoti pirmie aukstie rīti, kas nav atturējis meiteni doties kopīgā pārgājienā ar bērniem un piedalīties sporta nodarbībās ārā.

pr02

pr01

 Lāsma Lapkaša,
mūzikas skolotāja, brīvprātīgā darba koordinatore iestādē

Erasmus+

Eiropas brīvprātīgā darba projekts "UP!", projekta Nr. 2014-2-LV02-KA105-000299. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.