Drukāt

31.augusts bija pēdējā Gulbenes novada domes koordinētā projekta “UP!” aktivitāšu diena. Projekta ietvaros 5 dažādās novada iestādēs brīvprātīgo darbu veica 5 jaunieši no Eiropas.

2014.gada oktobrī Latvijā ieradās brīvprātīgās no Vācijas – Ulla un Kristīna. 10 mēnešu garumā Ulla strādāja Tirzas pamatskolā, savukārt Kristīna – Gulbenes 1.pirmsskolas izglītības iestādē. Oktobrī darbu Gulbenes novada bibliotēkā uzsāka Maksims no Baltkrievijas. Valsts sociālās aprūpes centra “Latgale” filiāle “Litene” savu brīvprātīgo Flavio no Portugāles sagaidīja oktobra beigās, savukārt Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestāde brīvprātīgo itāli Luku uzņēma šā gada martā. Abas iestādes atzīst, ka bijis vērts nesteigties ar brīvprātīgo uzņemšanu, jo puiši ir bijuši īsts atradums gan aprūpes centram, gan bērnudārzam.

30.jūlijā teicām paldies par darbu Ullai, Kristīnai un Maksimam, savukārt 28.augstā puiši Luka un Flavio rīkoja savu atvadu pasākumu Gulbenē.

Projekts ir bijis par pamatu jauniešu sociālo un profesionālo prasmju attīstīšanai. Negaidīts pavērsiens projekta noslēguma fāzē bija Flavio lēmums pieņemt darba piedāvājumu aprūpes centrā “Litene” un no šā gada oktobra turpināt darbu kā algotam darbiniekam.

Lai paplašinātu izpratni par brīvprātīgā darba un starpkultūru dimensijas nozīmi novadā, Gulbenes dome arī šogad kļūs par koordinatoru apjomīgam Eiropas brīvprātīgā darba projektam “On Wings” (“Uz spārniem”, angļu val.). Projekta ietvaros no oktobra 10 mēnešu garumā brīvprātīgie jaunieši no Portugāles, Itālijas un Baltkrievijas strādās 4 novada iestādēs.

Projekta koordinatore Ilze Vanaga

Erasmus+

Eiropas brīvprātīgā darba projekts "UP!", projekta Nr. 2014-2-LV02-KA105-000299. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.