Gulbenē turpinās ielu rekonstrukcijas darbi. Infrastruktūras attīstība un uzlabošana notiek nemitīgi. Teju visas nozīmīgākās pilsētas ielas ir piedzīvojušas atdzimšanu. Lai Gulbenes iedzīvotājiem būtu iespēja dzīvot sakārtotā vidē, Gulbenes novada pašvaldības speciālisti turpina realizēt iesāktos projektus un uzsāk jaunus, veiksmīgi izmantojot Eiropas Savienības fondu finansējumu un sadarbojoties ar citām valsts institūcijām.

Miera iela

Aizvadītā gada vasaras izskaņā tika uzsākta Miera ielas rekonstrukcija, bet jau 2014.gada jūnija sākumā tika veikta asfalta seguma ieklāšana, pēc kuras atliks gājēju ietvju izbūves un apzaļumošanas darbu pabeigšana, kā arī ielu horizontālo apzīmējumu krāsošana. Darbus plānots pabeigt līdz 1.jūlijam. Projekta laikā veikta pilna ceļa seguma rekonstrukcija 1213 metru garumā sākot no dzelzceļa sliedēm, uzbūvēta atbalsta siena, lietus notekūdens novades sistēmas izveide visā ielas garumā, kas līdz šim nav bijusi. Izbūvēta jauna ietve ar veloceliņu posmā no kapličas līdz Zvaigžņu ielai. Līdzīgi kā Blaumaņa ielā, arī šajās ietvēs Miera ielā ir iestrādātas speciālā bruģa vadlīnijas vājredzīgajiem.

Miera ielas sakārtošana tiek veikta projekta „Gulbenes pilsētas centrālās daļas infrastruktūras sakārtošana" Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/005 ietvaros, kurā ietilps arī Gulbenes novada valsts ģimnāzijas un Gulbenes vidusskolas mācību-saimnieciskā korpusa būvniecības darbi.

Draudzesskolas iela

Visā Draudzesskolas ielā garumā ir veikta pilna ceļa seguma rekonstrukcija un gājēju ietves izbūve. Būvdarbi šajā objektā tuvojas noslēgumam. Ir ieklāta asfalta seguma 1.kārta, bet 2.kārtu paredzēts ieklāt līdz Jāņiem.

Rēzeknes iela

Arī Rēzeknes ielā kopš šā gada pavasara rosās būvnieki, lai sakārtotu ielas posmu līdz pilsētas robežai. Projekta ietvaros veikta ceļa seguma rekonstrukcija, apzaļumošana, izbūvēta ietve, iestādītas tūjas kā skaņas barjera. Asfalta seguma 1.kārta jau ir ieklāta. 2.kārtu plānots ieklāt līdz Jāņiem. Tiks uzstādītas ceļa aizsargbarjeras un autobusu pieturas, krāsoti ielu horizontālie apzīmējumi. Darbus plānots pabeigt jūlija beigās.

Ozolu iela

Līdz ar asfalta ieklāšanu, maija nogalē noslēgušies Ozolu ielas rekonstrukcijas darbi. Būvdarbu ietvaros rekonstruēts Ozolu ielas posms no Dzeguzes ielas līdz Dzelzceļa ielai, pārbūvējot lietus kanalizāciju, krāsojot ielu horizontālos apzīmējumus un veicot apzaļumošanas darbus. Atliek vēl sakārtot Ozolu ielas slīpo atzaru, kas iet garām pilsētas ūdenstornim. Šajā sakarā norisinās iepirkuma procedūras organizēšana.

Robežu iela, Zvaigžņu iela

Jūlija sākumā plānots uzsākt būvdarbus divās ielās – Robežu un Zvaigžņu ielā. Līgums ar SIA „Rubate” noslēgts jūnija sākumā. Projektā paredzēts rekonstruēt Robežu ielu visā tās garumā – no O.Kalpaka ielas līdz Dzelzceļa ielai. Asfalta segumu visticamāk ieklās tikai nākamgad. Savukārt Zvaigžņu iela tiks sakārtota posmā no Brīvības līdz Miera ielai.

IMG 2622

Robežu iela pirms rekonstrukcijas 12.06.2014.

Dzelzceļa ielas stāvlaukums

Ar elektrības līnijas pārcelšanu un veco elektrības stabu demontāžu, jūnija nogalē tiks uzsākta Dzelzceļa ielas stāvlaukuma rekonstrukcija. Darbu ietvaros plānots sakārtot ietvi, kas atrodas blakus stāvlaukumam.

Naglenes iela

Jau informējām, ka par projektā ietaupītajiem līdzekļiem tiks rekonstruēta Naglenes iela. Šobrīd norisinās iepirkuma procedūras organizēšana.

Naglenes iela tiks rekonstruēta 990 metru garumā posmā no Naglenes ielas un Stacijas ielas krustojuma līdz pilsētas robežai, veicot pilnu ceļa segas rekonstrukciju un atrisinot problēmu ar ūdens novadi no ceļa klātnes.

Plānots, ka būvdarbi uzsāksies šogad, taču asfalta ieklāšana varētu notikt 2015.gadā.

Draudzesskolas, Rēzeknes, Ozolu, Robežu, Zvaigžņu un Naglenes iela, kā arī Dzelzceļa ielas atzars tiek sakārtots projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004 ietvaros.

Rīgas iela

Par projektā ietaupītajiem līdzekļiem tiks sakārtots Rīgas ielas posms no Blaumaņa līdz Dzilnas ielai. Ja iepirkumu procedūras rezultātā neradīsies aizķeršanās, tad būvdarbus šajā posmā uzsāks jau jūlija vidū, taču asfaltēšanas darbi varētu notikt 2015.gadā.

Krustojuma un ielas posma rekonstrukcija norisināsies projekta „Blaumaņa ielas rekonstrukcija Gulbenē”, vienošanās nr. 3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/017 ietvaros.

eraf446