Turpinot uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukciju Gulbenē, šobrīd Naglenes ielā norit salizturīgā slāņa izbūve. Ja laikapstākļi būs labvēlīgi, tad šogad varēs veikt vēl dažādus rakšanas darbus, bet asfalta ieklāšana plānota nākamgad. Naglenes ielu rekonstruēs 990 metru garumā posmā no Naglenes ielas un Stacijas ielas krustojuma līdz pilsētas robežai, veicot pilnu ceļa segas rekonstrukciju un atrisinot problēmu ar ūdens novadi no ceļa klātnes. Projekta rezultātā brauktuve būs 7m plata, līdzšinējo 5,50-6,50m vietā. Tiks uzstādīta autobusa pietura ar nojumi.

Šogad ir noslēgušies darbi visā garumā rekonstruētajā Robežu ielā. Uz pavasari ir atlikti apzaļumošanas darbi, kā arī horizontālo apzīmējumu krāsošana. Šāda situācija ir arī Ozolu ielas slīpajam atzaram, kas ved gar ūdenstorni.

Projekta rezultātā vēl ir sakārtotas Draudzesskolas iela, Ozolu iela, Rēzeknes iela, Zvaigžņu iela un Dzelzceļa ielas stāvlaukums.

Projekta „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” Nr. 3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004 kopējās izmaksas ir EUR 2000079,01, t. sk. ERAF finansējums – EUR 1700067,16, valsts budžeta dotācija – EUR 60002,37, pašvaldības līdzfinansējums – EUR 240009,48. Projekts tiek īstenots aktivitātes "Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai" ietvaros.

eraf446