Drukāt
Rigas ielas stends 2

2014.gadā tika paveikts ievērojams darbs Gulbenes pilsētas ielu sakārtošanā – tika rekonstruēta Rēzeknes, Draudzesskolas, Robežu, Miera, Ozolu un Zvaigžņu iela, kā arī noasfaltēts un labiekārtots Dzelzceļa ielas stāvlaukums.

2015.gadā noslēgsies Rīgas ielas posma no Blaumaņa ielas līdz Dzilnas ielai rekonstrukcija, kura norisinās projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/017 „Blaumaņa ielas rekonstrukcija Gulbenē” ietvaros. Rīgas ielas rekonstrukcija tika uzsākta pagājušā gada jūlijā un līdz brīdim, kad iestājās būvdarbu veikšanai nepiemēroti laikapstākļi, tika ieklātas pirmās divas asfalta kārtas, izbūvēta ietve, uzstādīts energoefektīvs apgaismojums un luksofori.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 2 916 887,21, no tām ERAF finansējums EUR 2 187 373,72 (74,99 %), valsts budžeta dotācija EUR 87 506,61           (3 %) un pašvaldības finansējums EUR 642 006,88 (22,01 %).

Pavasarī tiks atsākti darbi arī Naglenes ielā. Iela tiks rekonstruēta 990 metru garumā posmā no Naglenes ielas un Stacijas ielas krustojuma līdz pilsētas robežai, veicot pilnu ceļa segas rekonstrukciju un atrisinot problēmu ar ūdens novadi no ceļa klātnes.

Projekta Nr.3DP/3.6.1.1.0/13/IPIA/VRAA/004 „Uzņēmējdarbībai nozīmīgo ielu rekonstrukcija Gulbenes pilsētā” kopējās attiecināmās izmaksas – EUR 2 000 079,01, no tām ERAF finansējums EUR 1 700 067,16 (85 %), valsts budžeta dotācija EUR 60 002,37 (3 %), pašvaldības finansējums EUR 240 009,48 (12 %).

eraf446