Eiropas brīvprātīgā darba projekta "UP!" ietvaros no 5.marta Gulbenes 3.pirmsskolas izglītības iestādē „Auseklītis” darbu uzsāk brīvprātīgais jaunietis Luka no Itālijas.

Esam priecīgi mūsu pulkā uzņemt šo smaidīgo un atvērto jaunieti.

9.martā iestādē bija iespēja tikties un iepazīties ar pārējiem Gulbenes novada brīvprātīgajiem jauniešiem – Kristīnu, Ullu no Vācijas, Agatu no Itālijas, Maksimu no Baltkrievijas, Flavio no Portugāles, Jani no Grieķijas, kurš bija ieradies pat no Alūksnes.

Luka sniedza nelielu stāstījumu par savu valsti Itāliju, kā arī par pilsētu – Romu, no kuras viņš nāk.

Mēs brīvprātīgos jauniešus iepazīstinājām ar savas tautas rotaļām. Tikšanās izvērtās atraktīva, dzīvespriecīga. Raugoties šajos atvērtajos jauniešos ir vēlme pārņemt viņu dzīves filozofiju, tvert pasaulē visu ar gaišumu, vieglumu un smaidu, uztvert visu vienkāršāk.

Patreiz Luka iepazīstas ar iestādi, darbiniekiem, bērniem. Ir izveidojies labs kontakts ar sagatavošanas grupu bērniem. Viņš ir izteicis iniciatīvu darboties sporta jomā, piemēram, futbola spēle, kā arī mācīt bērniem angļu valodu un pieaugušajiem – spāņu un itāļu valodas.

Par turpmākajām gaitām varēsiet uzzināt mūsu mājas lapā: www.auseklitis.eu, kur informāciju sniegsim gan mēs, gan arī brīvprātīgā darba jaunietis Luka.

Elita Jēkabsone
3.pirmsskolas izglītības iestādes „Auseklītis” vadītājas vietnieks metodiskajā darbā, projekta brīvprātīgo aktivitāšu koordinatore iestādē

Erasmus+

Eiropas brīvprātīgā darba projekts "UP!", projekta Nr. 2014-2-LV02-KA105-000299. Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.