Drukāt

liedes01

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome

Īstenošanas laiks: 14.05.2015. – 11.11.2015

Finansējums:

Kopējās izmaksas – EUR 99 475,67

Pašvaldības finansējums (Ceļu fonda līdzekļi) – EUR 99 475,67

Pēc Liedes tilta apsekošanas 2014. gada 30. janvārī, kuras laikā tika konstatēti būtiski bojājumi, Gulbenes novada dome veica projekta izstrādi un 2015.gada 14. maijā izsludināja iepirkumu būvdarbu veikšanai.

Projekta ietvaros ir veikta tilta brauktuves pilnīga pārbūve, laiduma konstrukcijas plātņu remonts un nogāžu nostiprinājumu izbūve. Ir saglabātas tilta nesošās konstrukcijas: balstu un laiduma konstrukcijas dzelzsbetona plātnes, veicot tām bojāto vietu remontu.

Ņemot vērā to, ka tilta brauktuves hidroizolācija bija bojāta, tad tika nojaukta visa brauktuves konsultācija līdz pat nesošo plātņu virsmai un izbūvēta jauna brauktuves konstrukcija.

Tehniskā projekta autors, autoruzraugs: SIA "BT projekts"
Būvdarbu veicējs: SIA "KATLERI"
Būvuzraugs: SIA "Sistēmeksperts"

K.Loskute