Projekta nosaukums: Sportiskas skolas Gulbenes novadā

Līguma numurs: 01-25/257

Projekta īstenotājs: Gulbenes novada dome

Īstenošanas laiks: 20.07.2016. – 31.10.2016.

Finansējums:

Kopējās izmaksas – EUR 9 500,00

Attiecināmās izmaksas – EUR 9 500,00

Valsts budžeta finansējums – EUR 3 500,00

Pašvaldības finansējums – EUR 6 000,00.

Mērķis

Iegādāties sporta inventāru Gulbenes novada četrām izglītības iestādēm, lai veicinātu izglītojamo izpratni par veselīgu dzīvesveidu un vēlmi regulāri piedalīties sporta nodarbībās, iesaistīties sporta interešu izglītības programmās un profesionālās ievirzes sporta izglītībā.

Radīt iespēju audzēkņiem attīstīt savas fiziskās spējas un pamatprasmes, nodarbojoties ar dažādiem sporta veidiem, veidot pozitīvu attieksmi pret sportu un aktīvo atpūtu.

Veidot izglītības vidi, organizēt un īstenot izglītību, kas nodrošinātu profesionālās ievirzes sporta izglītības mērķu sasniegšanu – veselas, fiziski, garīgi un emocionāli attīstītas personības veidošanu, kas ir motivēta aktīvam, kustīgam dzīvesveidam un apzinās sporta kā vērtības nozīmi.

Apraksts

Projekts „Sportiskas skolas Gulbenes novadā” tiks īstenots četrās skolās (Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, Stāķu pamatskolā, Lizuma vidusskolā ar pirmsskolas izglītības grupām un Tirzas pamatskolā ar pirmsskolas izglītības grupām), kurās kopumā ir 901 izglītojamais. Projekta ietvaros plānota basketbola, volejbola, futbola, distanču slēpošanas, orientēšanās, vieglatlētikas u.c. sporta veidu inventāra iegāde.

Iegādājoties sporta inventāru, tiks nodrošināta iespēja pilnveidot profesionālās ievirzes izglītības programmu īstenošanu Gulbenes novada Bērnu un jaunatnes sporta skolā, uzlabot mācību priekšmeta „Sports” un sporta interešu izglītības programmu īstenošanu Stāķu pamatskolā, Lizuma vidusskolā un Tirzas pamatskolā, kā arī dažādot fiziskās aktivitātes pirmsskolas bērnu grupām. Īpaši svarīga projekta īstenošana ir Stāķu pamatskolā un Lizuma vidusskolā, kuras 2016./2017.mācību gadā piedalīsies projektā „Sporto visa klase”.

inv sport

Projekts tiek līdzfinansēts no valsts budžeta līdzekļiem.