Drukāt

Tatjana un Ana Luisa projekta "On Wings" ietvaros kā brīvprātīgā darba veicējas Latvijā ir pavadījusi 10 mēnešus. Viņu redzētais un piedzīvotais video stāstos:

 

 

wing logo Projekts “On Wings”, Nr. 2015-2-LV02-KA105-000834, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.