Drukāt
3.martā Stāķu pamatskolas 6. un 7.klases skolēni 40 minūtes pavadīja citādāk, nekā ierasts. Kopā ar Gulbenes novada Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s” vadītāju Janu Kalniņu skolēni piedalījās personības izziņas treniņā. Nodarbība tika organizēta neformālās izglītības piedāvājuma “Citādas 40 minūtes” ietvaros, ko radījuši Gulbenes novada jaunatnes darbinieki.

Logo

Projekts "Looking @ Learning", Nr.2014-2-LV02-KA205-000575, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

G.Krevica