Drukāt
Jūnijā sākumā Gulbenes novada pedagogi, jaunatnes darbinieki un projekta “Looking@Learning” koordinatori piedalījās starptautiskās mācībās „Learning Lab” (Mācīšanās laboratorija) Nīderlandē.

Šajā tikšanās reizē projekta dalībnieki no Spānijas, Nīderlandes un Latvijas dalījās pieredzē par mācību gada laikā organizētajām aktivitātēm skolās, jauniešu centros un citās organizācijās.

Partneri turpināja iesākto darbu radošas mācību vides veidošanā un izpētē. Bija iespēja veidot „izlaušanās istabas” (angliski – escape rooms) un eksperimentēt ar dažādām skolēnu un jauniešu vecuma grupām, tai skaitā radīt netradicionālu mācību vidi arī bērniem ar mācību grūtībām un traucējumiem. „Izlaušanās istabas” parasti tiek radītas izklaides nolūkos, taču šoreiz šī metode tika izmantota, lai radītu radošu mācību vidi un noskaidrotu, vai tā ir efektīva mācību procesā (formālajā izglītībā).

Protams, dalībniekiem bija arī iespēja izbaudīt Nīderlandes ciematiņa Gjotebroek burvību un pavadīt nedēļu lauku saimniecībā, apbrīnot šīs valsts dabas skaistumu, gūt neaizmirstamus iespaidus no braucieniem ar laivām un divriteņiem, kā arī nogaršot vegānu ēdienus.

Zita Grinberga un Vita Medniece: “Uzskatām, ka šis starptautiskais seminārs ir ieguvums profesionālajā jomā.”

Svarīgākās atziņas, ko guva abas pedagoģes:

radoša mācību vide un netradicionālas mācību metodes veicina skolēnu motivāciju apgūt jaunas zināšanas,

„Izlaušanās istabas” metode ir izmantojama arī mācību procesā,

vērojot skolēnus un jauniešus, kuri piedalījās „izlaušanās istabu” izmēģinājumos, var secināt, ka viņiem šāda veida mācīšanās ir aizraujoša nodarbe, kuras laikā viņi iemācās komunicēt, sadarboties, uzdrīkstēties darīt kaut ko jaunu un neierastu, lai sasniegtu mērķi,

seminārā apgūtā spēļu veidošanas teorija un praktiskās nodarbības būs noderīgas, gatavojoties mācību stundām un ārpusstundu nodarbībām.

Darbošanās projektā un seminārā Nīderlandē – tas ir ieguvums arī personiskajā jomā, jo šāda veida mācības dod iespēju pilnveidoties un apgūt kaut ko jaunu.

Savukārt Rankas pagasta jauniešu iniciatīvu centra “B.u.M.s.” vadītāja Jana Kalniņa saka: ““Looking@Learning” projekts dod man iespēju paskatīties uz sevi un savu darbu no malas. Tā ir brīnišķīga iespēja saprast lietas un virzienus, kādos vēlos strādāt attiecībā uz jauniešiem. Apmācības Nīderlandē spēcīgi parādījato, ka vajag veidot apmācības, kurās ir iekļautas tēmas par mentoringu un koučingu (atbalsta pieeja skolēniem, balstoties uz veicinošajiem jautājumiem, ne atbilžu sniegšanu priekšā) un Gamefication (mācīties spēlējoties). Lai gan mans darbs saistās ar neformālās izglītības metodēm, projekts man ir devis padziļinātu ieskatu šo metožu pielietošanā, zem kura slēpjas izpratnes veidošana, pieredze un mācīšanās - no sadzīves lietām, līdz valodai.”

Logo

Projekts "Looking @ Learning", Nr.2014-2-LV02-KA205-000575, tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Anita Birzniece,
projekta koordinatore