Drukāt
Jau piecas dienas Gulbenes novadā viesojas senioru delegācija no Fromborkas pilsētas Polijā. Šeit viņi ir ieradušies projekta “Silver Sharing Initiative” jeb “Dalīšanās ar sudraba zināšanām” ietvaros, kura mērķis ir paaugstināt vecāka gada gājuma cilvēku līdzdalību, veicināt iesaistīšanos mūžizglītībā un mazināt vecuma diskrimināciju, attīstot dažādas prasmes un iemaņas.

“Tā kā Gulbenes novada senioru grupa Fromborkā viesojās jau jūnijā, tad šī ir poļu senioru atbildes vizīte. Mums, senioriem, pašiem bija jāuzņemas vizītes plānošana. Manuprāt, šī ir lieliska iespēja attīstīt komunikācijas spējas, kā arī iepazīt citu tautu kultūru. Mūsu seniori ir kļuvuši atvērtāki, daudz vairāk vēlas iesaistīties dažādās aktivitātēs. Pa šo laiku esam viesus iepazīstinājuši ar pilsētu, braukuši ar bānīti līdz Stāmerienai, baudījuši Bānīša svētkus un Stāmerienas skaistākās vietas, apmeklējuši uzņēmumu “Ķelmēni”, degustējuši “Vecpāpanu” mājas vīnu, sarīkojuši starpkultūru vakaru, kas izvērtās necerēti jauki – kopā dziedājām dziesmas, muzicējām. Īpaši emocionāls bija Gulbenes Romas katoļu draudzes apmeklējums. Tur ciemiņi no sirds varēja izrunāties gan ar mācītāju, gan ar māsām, kas arī ir poļu tautības,” stāsta Gulbenes senioru pārstāve Astrīda Saveļjeva.

Jāpiebilst, ka 5.septembrī poļu seniori apmeklēja Gulbenes novada domi, kurā notika tikšanās ar novada domes vadību un šī projekta koordinatoriem Gulbenes novadā. Domes priekšsēdētājs Andris Apinītis viesus iepazīstināja ar Gulbenes novadu, savukārt viesi – ar savu pilsētu. Noslēgumā poļu seniori akordeona mūzikas pavadībā nodziedāja skaistu dziesmu dzimtajā valodā.

Seniori no Fromborkas Gulbenē uzturēsies līdz 8.septembrim.

Projekta ietvaros vēl ir paredzēts līdzīgs mobilitātes pasākums, kad mūsu senioru grupa oktobrī dosies uz Horvātiju, bet horvātu seniori – pie mums.

 

logo sil

Publikācija sagatavota ERASMUS+ KA2 Stratēģisko partnerību finansētā projekta “Silver Sharing Initiative”, projekta numurs 2015-1-PL01-KA204-017144, ietvaros.

Projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste