Drukāt

Lai gūtu ieskatu, kā senioru mācību process starptautiskā projekta „Senior Plus” ietvaros tiek organizēts Latvijā, Gulbenes novadā, šeit viesojās divas pārstāves no projekta partnervalstīm – Francijas un Portugāles.

Atvēlētajā laikā Delfīna no Francijas un Margarida no Portugāles apmeklēja un iepazina Gulbenes novada bibliotēku kā reģionālo mācību centru, Gulbenes vidusskolu, kurā šobrīd darbojas Eiropas brīvprātīgā no Francijas, mācību centru „Buts”, Gulbenes novada jauniešu centru, invalīdu biedrību, sociālo dienestu, Gulbenes novada vēstures un mākslas muzeju, Gulbenes novada domi, kur tika sniegta informācija par novadu kopumā, brīvprātīgā darba sistēmu, darbu ar jaunatni un pieaugušajiem.

Viņas ne tikai novēroja mūsu speciālistu darbu , bet arī dalījās pieredzē par mācību norisi savās valstīs un vadīja nodarbības senioru grupām Tirzā un Gulbenē. Tas ļāva senioriem praktizēt angļu valodu un sajust starptautiskā projekta garšu. Savukārt vietējie mācību grupu vadītāji apguva jaunas neformālās izglītības metodes, ko izmantot turpmāk.

„Līdz šim es nekad neesmu bijusi Latvijā. Šo vizīti es varu raksturot trīs vārdiem – interesanti, pieredze un daba. Mums ar Margaridu bija iespēja caur cilvēkiem, ēdienu, kultūrvēsturiskajiem objektiem un darbu iepazīt latviešu kultūru, Gulbenes pilsētu un vietējos cilvēkus, kuri labprāt uzņēma mūs savās mājās, radīja īpašus un neaizmirstamus mirkļus. Seniori allaž mūs sagaidīja ar pašgatavotu cienastu un dažādām dāvanām, kas raksturo vietējo kopienu. Pirmo reizi nogaršojām bērzu un kļavu sulas. Mums bija iespēja prezentēt arī savu valstu kultūru un pārrunāt senioru dzīves apstākļus Francijā un Portugālē,” par piedzīvoto Latvijā un Gulbenē dalās Delfīna no Francijas.

Studiju vizīte Gulbenes novadā notika no 20. līdz 25.martam.

eirop1705

Projekts Nr.2015-1-IT02-KA204-015472 “Senior Plus” tiek īstenots laikā no 02.11.2015. līdz 02.11.2017. Projekts tiek finansēts ar Eiropas Savienības atbalstu. Šis paziņojums atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Eiropas Savienībai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu

 

Gunta Krevica,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste