Drukāt

Rankas pagasta saieta laukumā līdz šim jau veikta aptuveni puse no visiem plānotajiem būvniecības darbiem. Darbu sākumā tika veikta esošās grunts kārtas noņemšana un laukuma planēšana. Šobrīd norisinās darbs pie lapenes izveides – veikta pamatu betonēšana un grīdas pamatnes blietēšana ar šķembām, kā arī sagādāti visi lapenes būvniecībai nepieciešamie materiāli. Tuvākajā laikā tiks uzsākta arī bruģakmens seguma izbūve. Būvdarbus veic SIA “Vidzemes Būvnieks”, būvuzraudzību – SIA „Sistēmeksperts”, autoruzraudzību – ar SIA „RCI Gulbene”.

Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” mērķis ir saieta laukuma izveide Rankas pagastā, sakārtojot publiski pieejamu teritoriju ar kultūrvēsturisku nozīmi Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centra apkārtnē un izveidojot mūsdienīgu pulcēšanās un brīvā laika pavadīšanas vietu, kā arī uzlabojot esošo tūrisma piedāvājumu.

saiet lo

Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” (Nr.16-07-AL05-A019.2202-000006) attiecināmās izmaksas ir 20 000,00 EUR, no tām 90% jeb 17 999,99 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 2 000,01 EUR pašvaldības līdzfinansējums.
Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vita Lāčkāja-Krūmiņa,
Gulbenes novada domes projektu vadītāja