Drukāt

druv torn1705

22.maijā sākās Druvienas muižas pils torņa atjaunošanas darbi. Būvdarbus veic SIA “Wood Constractions” . Būvuzraudzību veic SIA “ LRV PLUSS”.

Mērķis ir veikt pilnīgu Druvienas muižas pils torņa iekšējo un ārējo atjaunošanu, nodrošinot tā autentiskuma saglabāšanu, drošību Druvienas pamatskolas skolēniem un skolas viesiem un jauna tūrisma objekta pieejamību ikvienam interesentam.

Darbi notiek projekta “Druvienas muižas pils torņa atjaunošana” ( Nr. 16-07-AL05-A019.2202-000011) ietvaros; attiecināmās izmaksas ir 24426,57 EUR, no tām 90% jeb 21983,91 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai ( ELFLA) finansējums un 10% jeb 2442,66 EUR pašvaldības līdzfinansējums. Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020. gadam apakšpasākuma “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

log druv

LAD lēmums (Nr. 07.6-11/16/1696) par atbalstu projektam pieņemts 08.09.2016.

Juris Graumanis, Druvienas pagasta pārvaldes vadītājs