Drukāt

Lai arī projekts „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” vēl nav noslēdzies, jaunizveidotā pulcēšanās vieta jau veiksmīgi iekļaujas Rankas kultūrvēsturiskā centra apkārtnē, kļūstot par neatņemamu tūrisma ekskursiju un pieredzes apmaiņas sastāvdaļu, kā arī ģimeņu tikšanās vietu. To apmeklējuši ne tikai novada iedzīvotāji, bet arī viesi no Jelgavas, Rēzeknes, Viļāniem, Valmieras, Dzērbenes, Liepājas, Alojas u.c.

Vasaras nometņu dalībnieki laukumu izmantojuši kā atpūtas un radošās darbības vietu, Dzejas dienās tapuši sajūtu dzejoļi, saimnieču dienā pasākumā pārrunātas un godā celtas saimnieču jaunākās gudrības, norisinājušās tikšanās ar rancēniešiem un rancēniešu ģimenēm. Saieta laukumā ir viesojušies arī Gulbenes novada seniori, kuri apmeklēja Senioru svētkus Rankā. Kā papildinājumu jau esošajiem stādījumiem seniori uzdāvināja rododendru, kurš tika iestādīts Saieta laukuma teritorijā. Dzērbenes novadpētnieku grupa iepazinās ar paveikto kultūrvēsturiskā mantojuma izpētē un saglabāšanā, kā arī projekta īstenošanu un jaunizveidoto saieta laukumu. Rudenīgajās ieskaņās saieta laukumu iepazina arī Rēzeknes un Viļānu uzņēmēji un Jelgavas novada partnerības “Lielupe” dalībnieki.

Prieks, ka interesi par savu dzimto vietu izrāda cilvēki, kuru dzimtas saknes saistītas tieši ar Ranku. Katra tikšanās reize ir kā pozitīvs piedzīvojums, kurā tiek meklēti vēstures liecību apstiprinājumi no atmiņām par bērnību un skolas gadiem.

14.oktobrī  Rankas pagasta kultūrvēsturiskā mantojuma centrā un Saieta laukumā norisināsies pasākums “Tu esi Rankā”, kurā iepazīsimies ar mazajiem rancēniešiem un viņu vecākiem un Rankas pagasta pārvaldes vadītājs Māris Jansons pasniegs Rankas piederības zīmi.

Līdz projekta noslēgumam vēl tiks sagatavots informatīvs stends, kurā tiks iekļauta informācija par saieta laukuma izmantošanas iespējām un tūrisma piedāvājumu tuvākajā apkārtnē, kā arī novērstas Gulbenes novada būvvaldes konstatētās nepilnības būvniecības darbos.

saiet lo

Projekta „Saieta laukuma izveide Rankas pagastā” (Nr.16-07-AL05-A019.2202-000006) attiecināmās izmaksas ir 19512,91 EUR, no tām 90% jeb 17561,61 EUR ir Eiropas Lauksaimniecības Fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējums un 10% jeb 1951,30 EUR pašvaldības līdzfinansējums.

Projekts tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma „Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” ietvaros.

Vita Lāčkāja-Krūmiņa
Gulbenes novada domes Attīstības un projektu nodaļas projekut vadītāja

Daiga Melberga
Rankas pagasta pārvaldes Rankas kultūrvēsturiskā mantojuma centra vadītāja