Drukāt

Projekta Est-Lat 24 “Green Railway” (Zaļais Dzelzceļš) ietvaros papildus iepriekš plānotajām aktivitātēm tika izveidota atpūtas vieta Galgauskas pagastā bijušās dzelzceļa līnijas posma tuvumā, kā arī veikti posma tīrīšanas darbi (pļaušana) Rankas pagastā.

graan22

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Gulbenes novada dome un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

green logo