Drukāt

27.augustā Stāmerienas pils galvenajā tornī atgriezās vēja rādītājs, kura bumbā pirms tam svinīgi tika ievietota kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm par mums zināmo Stāmerienas pils vēsturi. Kopā ar vēstījumu kapsulā glabāsies 1 eiro monēta ar Latvijas simboliem, Gulbenes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Gulbenes Novada Ziņas” jaunākais izdevums un “SIA RERE MEISTARI 1” simbols.

Vēsturiskajā pasākumā klāt bija un Gulbenes Mākslas skolas skolotājas Ineses Adamovičas kaligrāfiskajā rokrakstā rakstīto vēstījumu parakstīja Gulbenes novada domes priekšsēdētājs Normunds Audzišs, Gulbenes novada pašvaldības izpilddirektore Lienīte Reinsone, Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis, projektu vadītāja Vita Lāčkāja, projektu vadītāja Edīte Siļķēna, Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītājs Ainārs Brezinskis, Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja vietniece Gaida Vīksniņa,  SIA „ARHITEKTES INĀRAS CAUNĪTES BIROJS” arhitekte Ināra Caunīte, “SIA RERE MEISTARI 1” valdes loceklis Guntis Āboltiņš-Āboliņš, projektu vadītājs Andris Sausiņš, darbu vadītājs Sandis Brekte.

Otrs parakstītais vēstījuma eksemplārs tika nodots glabāšanā Gulbenes novada vēstures un mākslas muzejam, bet pēc pils atvēršas tas tiks izvietots publiskai apskatei.

Stāmerienas pils ir Gulbenes novada greznākā rota, un Gulbenes novada pašvaldības mērķis ir padarīt to par visas Eiropas Romantisma pērli. Paralēli vēl notiekošajiem jumta un fasādes restaurācijas un atjaunošanas darbiem, notiek gatavošanās pils atklāšanās pasākumam, kas notiks 2019.gada 30.novembrī. Stāmerienas pils iekšpusē publiski pieejama būs tikai daļa telpu pirmajā stāvā.

Lai pili padarītu vēl pievilcīgāku apmeklētājiem, šobrīd tiek veidota multimediāla ekspozīcija par Stāmerienas pils un Volfu dzimtas vēsturi, kura tiks vizualizēta uz atjaunotās pils Ziemeļu fasādes, izmantojot modernās tehnoloģijas – attālināti vadāmu multimediju projektoru un skaļruņus, kas būs izvietoti pie pils teritorijā ierīkotajām apgaismes laternām.

Neatņemama Stāmerienas pils stāsta daļa ir dvīņu ozols jeb Mīlestības ozols. Leģendas vēsta, ka ozolus ar kopā savītiem zariem tur iestādījis pils dārznieks, kurš mīlējis barona meitu, bet viņa tika izdota par sievu kaimiņu baronam. Lai saudzētu ozola saknes, Stāmerienas pagasta pārvalde ir labiekārtojusi tā apkārtni un ierīkojusi koka grīdu, jo šeit viesi labprāt fotografējas, bet kāzinieki rīko mičošanas rituālus.

Stāmerienas pils jumta un fasādes atjaunošanas un restaurācijas darbi norisinās projekta Nr.5.5.1.0/17/I/001 “Gaismas ceļš caur gadsimtiem” ietvaros.

infrallo

nac kult vkkfb sateka

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste