Drukāt

rakst1712

6.decembrī Gulbenes novada domē notika Gulbenes novada pašvaldības speciālistu tikšanās ar būvuzņēmuma SIA „SANART” pārstāvjiem, kuri veiks bijušās Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas jeb ēkas „Jaungulbenes alejas” pārbūvi par sociālās aprūpes centru. Šajā reizē tika parakstīts arī 2 369 527,56 eiro vērts līgums par būvdarbu veikšanu.

SIA „SANART” uzvarēja Gulbenes novada domes izsludinātajā iepirkumā „Ēkas “Jaungulbenes Alejas” pārbūve par sociālās aprūpes centru”. Savukārt būvuzraudzību un garantijas perioda inspekciju veiks SIA “Firma L4” ar līgumcenu 45738 eiro. Būvprojektu izstrādāja un autoruzraudzību veiks SIA „Lūsis V” par 32409,85 eiro.

Projekta „Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.2.2.0/17/I/093) ietvaros plānota ēkas "Jaungulbenes alejas" pārbūve, ēkas ārsienu siltināšana, pagraba pārsegumu un grīdu siltināšana, cokola siltināšana, logu un durvju nomaiņa, jumtu siltināšana, ventilācijas sistēmas ar gaisa rekuperāciju uzstādīšana, apkures sistēmas pārbūve, saules kolektoru uzstādīšana karstā ūdens sagatavošanai un energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana.

Būvprojekts paredz arī iekšdarbu veikšanu – telpu pielāgošanu sociālās aprūpes centra vajadzībām, taču šo darbu izmaksas nav attiecināmas un tiks finansētas no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Būvdarbus plānots uzsākt 2018.gada janvārī. Tie ir jāveic 365 dienu laikā kopš to uzsākšanas brīža. Savukārt visa projekta realizācijas termiņš ir 18 mēneši – līdz 2019.gada 30.jūnijam.

Projekta kopējās izmaksas ir 2 446 934,41 eiro, no tām attiecināmās izmaksas ir 1 050 640,01 eiro (847 000 eiro Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums, 50 910 eiro valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 152 730,01 eiro pašvaldības finansējums) un neattiecināmās izmaksas  - 1 396 294,40 eiro (pašvaldības finansējums). 

Projekta „Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana” mērķis ir sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" ēkas energoefektivitātes paaugstināšana, lai samazinātu primārās enerģijas patēriņu un pašvaldības izdevumus par siltumapgādi. Rezultātā 2020.gadā tiks sasniegts primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums 1268293.13 kWh/gadā, siltumnīcefekta (ogļskābo) gāzu samazinājums - 261.553 CO2 ekvivalenta tonnas, kā arī iegūta no atjaunojamajiem energoresursiem ražotā papildjauda 0,069 MW.

Iecere izveidot sociālās aprūpes institūciju “Jaungulbenes alejās” tika atbalstīta jau 2015.gada 26.novembra Gulbenes novada domes sēdē. Savukārt lēmums par projekta „Sociālās aprūpes centra „Jaungulbenes alejas” energoefektivitātes paaugstināšana” atbalstīšanu un finansējuma nodrošināšanu tika pieņemts 2017.gada 26.oktobra Gulbenes novada domes sēdē.

log al

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste