Drukāt

Atbilstoši plānotajam grafikam intensīvi turpinās darbi topošajā sociālās aprūpes centrā „Jaungulbenes alejas” Jaungulbenes pagastā. Ēkā ir sakārtota elektroinstalācija un apkures sistēma un nokrāsota teju visa fasāde. Šobrīd notiek istabiņu krāsošana un apkārtnes labiekārtošanas darbi – ietves un stāvlaukuma bruģēšana.

Šajā sociālās aprūpes centrā varēs izvietot 99 klientus, kuru aprūpei būs nepieciešamas vismaz 50 darbinieku rokas.

Bijušās Jaungulbenes Profesionālās vidusskolas ēkas pārbūve par sociālās aprūpes centru „Jaungulbenes alejas” notiek projekta „Sociālās aprūpes centra "Jaungulbenes alejas" energoefektivitātes paaugstināšana” (Nr. 4.2.2.0/17/I/093) ietvaros.

log al

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada domes sabiedrisko attiecību speciāliste