Drukāt

seniors active web2018.gada 10.oktobrī plkst.13.00-17.00 Gulbenes novada jauniešu centrā "Bāze" notiks praktiskie kursi "Izaugsme caur spēlēm", kas paredzēti skolotājiem, klašu audzinātājiem, jaunatnes darbiniekiem, bibliotekāriem, NVO pārstāvjiem, interesentiem. Elektroniska reģistrēšanās līdz 2018.gada 8.oktobrim šeit: https://ej.uz/g5f2

Kursi "Izaugsme caur spēlēm" ( A, 6 h)

Kas ir spēle?

Uz spēli var skatīties dažādi - vieni to var uztvert kā izklaidi, citi  - kā sacensību. Tomēr pēc vairāk nekā 10 gadu darbošanās, varam droši teikt, ka spēle kā metode ir viens no efektīvākajiem rīkiem, lai apgūtu kādu tēmu, prasmes vieglā un atraktīvā veidā. tas ir rīks, kā saliedēt cilvēku kopu. Spēle ir arī brīnišķīgs veids, kā atklāt jaunas šķautnes par sevi, citiem, emociju vadību, attiecībām. 

Mērķis: gūt iedvesmu un vēlmi ikdienas darbā izmantot spēli kā metodi izglītošanai, saliedēšanai, līdzdalības veicināšanai.

Programma:

Spēļu virzītājas:

Projekts „Local and International Active Seniors” (Aktīvs seniors) Nr. 2017-1-UK01-KA204-0365 tiek realizēts laika posmā no 01.10.2017. līdz 30.11.2019.

Šis projekts tiek finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

co fund erasmus