Drukāt

Ir pagājuši jau trīs mēneši, kopš būvdarbu uzsākšanas Brīvības ielā Gulbenē. Vietā, kur norisinās rotācijas apļa izbūve, tiek veidots uzbērums, lai izlīdzinātu ceļa pamatni, un sagatavota ceļa klātne, lai varētu uzsākt atzaru izbūvi uz Naglenes un Miera ielu.  Līdz būvniecības sezonas beigām plānots izbūvēt rotācijas apļa kontūru, kas ļautu satiksmi organizēt jau pa apļveida krustojumu. Ja darbi veiksies labi, tad, iespējams, arī asfalta seguma apakškārta līdz gada beigām tiks ieklāta.

Savukārt Brīvības ielas posmā no rotācijas apļa līdz Brīvības ielai 67 šogad plānots izbūvēt lietus kanalizācijas kolektorus un komunikācijas, lai pa ziemu viss dabīgi nosēžas, un nākamajā būvniecības sezonā varētu ieklāt asfaltu.

Tuvāko veicamo darbu sarakstā vēl gaisvadu elektrolīnijas demontāža un elektrotīklu pārslēgšana, kā arī ielas apgaismojuma izbūve. Gājēju ietves izbūvēs nākamgad.

Jāpiebilst, ka pašvaldība iniciē sarunas ar Valsts akciju sabiedrību „Latvijas Valsts ceļi” par ceļa posma no Svelberģa līdz iebraukšanai pilsētā sakārtošanu. Šobrīd esošā informācija liecina, ka ātrāk par 2020.gadu šajā vietā būvdarbi nenotiks.

Projekta Nr.5.6.2.0/16/I/010 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” kopējās izmaksas ir 4 536 817.53 EUR, no tām attiecināmās izmaksas ir 4 325 784.71 EUR (78,79% jeb 3 408 126,64 EUR ERAF finansējums, 3,75% jeb 162 216,93 EUR valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 11,25% jeb 486 650,78 EUR pašvaldības finansējums, 6,21% jeb 268 790,36 EUR cits publiskais finansējums) un neattiecināmās izmaksas 211 032.82 (pašvaldības finansējums).

briv20log

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste