Drukāt

Gulbenes novada iedzīvotāji un viesi noteikti ir pamanījuši, ka iebraukšana Gulbenē ir kļuvusi krāsaināka, jo jaunais rotācijas aplis ir klāts ar dažādiem košumkrūmiem.

aplitis

“Apstādījumus veidojām 600m2 platībā 4 metrus no rotācijas apļa malas, lai nodrošinātu redzamību. Apstādījumi ir koši, krāsaina lapojuma, sausuma un dūmgāzu izturīgi. Kopumā ir iestādītas 360 Tunberga bārbeles – sasniegs 40cm augstumu, 360 Japānas spirejas – sasniegs ap 70cm, un 90 Kalnu priedes pundurformas – būs ap 1m augstas. Savukārt pelēkais oļu segums kontrastēs ar oranžsarkanajām bārbelēm un zālienu,  krāsām simbolizējot Gulbenes novada ģerboni. Jāatzīmē, rotācijas aplis būs mainīgs svētkos, papildinot to ar vides noformējumu,” atklāj Gulbenes novada pašvaldības Īpašumu pārraudzības nodaļas vides dizaina un labiekārtošanas speciāliste Laima Šmite-Ūdre.

Šobrīd rotācijas aplī un Brīvības ielas posmā turpinās būvdarbi, kurus plānots noslēgt 2019.gada novembrī.

“Pašlaik rotācijas aplī tiek atjaunotas ziemas periodā sabojātās apmales, kā arī uzsākta gājēju ietvju apmaļu izbūve. Septembra sākumā tiks uzstādītas virzienu rādītāju zīmes. Savukārt Brīvības ielas posmā notiek ietvju un nobrauktuvju izbūve, grāvju veidošana un nogāžu stiprināšana. 4cm augsta asfalta seguma virskārta rotācijas aplī un Brīvības ielas posmā tiks ieklāta septembra otrajā pusē,” informē Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļas vadītājs Jānis Barinskis.

Būvdarbi notiek projekta Nr.5.6.2.0/16/I/010 “Infrastruktūras uzlabošana uzņēmējdarbības attīstībai Brīvības ielas zonā” ietvaros.

briv20log

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste