Drukāt

2vsk

Gulbenes 2.vidusskola turpina skolēnu uzņemšanu 10.klasē:

Nāc mūsu pulkā!

Dokumentu iesniegšana darba dienās no plkst. 9.00 līdz 14.00. Tālrunis uzziņām: 64474141.

Gulbenes 2. vidusskola ir viena no trīs skolām, kas iekļautas projektā “Gulbenes novada vispārējo izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana”, kas Gulbenes novadā tiek īstenots kopš 2017. gada sākuma. Gulbenes 2.vidusskola projekta ietvaros kļūst gan vizuāli pievilcīgāka, gan arī funkcionālāka, izveidojot ergonomisku mācību vidi – skolēniem atbilstošu ergonomisku mēbeļu iegāde, telpu pielāgošana, apgaismojuma uzlabošana u.c. Tāpat skolas inventārs tiek papildināts ar jaunākajām tehnoloģijām, kas gan atvieglos mācību procesu, gan padarīs to skolēniem interesantāku.

Projekta Nr.8.1.2.0/17/I/013 kopējās izmaksas plānotas 5 081 703,40 EUR apmērā. Attiecināmās izmaksas 4 736 985,44 EUR, no tām ERAF finansējums 3 029 878,00 EUR jeb 63,962155681 %, valsts budžeta finansējums 426 776,86 EUR jeb 9,0094611%, pašvaldības finansējums 1 280 330,58 EUR jeb 27,0283832%. Neattiecināmās izmaksas – 344 717,96 EUR (pašvaldības budžeta finansējums).

log1712