Drukāt

Vidzemes Tūrisma asociācija (VTA), sadarbojoties ar 17 pašvaldībām un organizācijām Vidzemē un Dienvidigaunijā, ir uzsākusi Interreg Igaunijas/Latvijas pārrobežu programmas projekta “Dārza pērles” jeb “Garden Pearls” īstenošanu.

20.-21.jūnijā Rīgā norisinājās projekta atklāšanas pasākums. Projekta partneri kopīgi diskutēja par projekta darba plānu un aktivitātēm, vienlaikus iepazīstoties ar Latvijas Universitātes (LU) Dabas māju, LU Botānisko dārzu un LU dižmecenāta K. Morberga vasarnīcu Jūrmalā.

Projekts “Dārza pērles” paredz radīt pievilcīgu un ilgtspējīgu dārza tūrisma pakalpojumu Vidzemē un Dienvidigaunijā. Projekta ietvaros tiks radīti vairāki kopīgi tūrisma maršruti, kas dārzu tūristiem piedāvās dažādus pakalpojumus. Galvenās projekta aktivitātes ietver produktu attīstību un pakalpojumu izveidi, dārzu un parku īpašnieku un vadītāju kapacitātes paaugstināšanu, “Dārza pērļu” popularizēšanu un reklāmu, kā arī ieguldījumus dārzu un parku pilnveidošanā, lai padarītu tos pievilcīgākus un ērtākus apmeklētājiem.

Projekta “Dārza pērles” ietvaros Gulbenes novadā plānota Sarkanās pils teritorijas labiekārtojuma projekta pirmās kārtas realizācija. Būvprojekta 1.kārta paredz labiekārtot parka teritoriju Sarkanās pils nojauktās piebūves vietā, izveidot betona bruģa un grants seguma gājēju celiņus pie Sarkanās pils un izveidot koku, krūmu un puķu stādījumus.

Projekts tiks īstenots laika periodā no 2018.gada 1. maija līdz 2020.gada 30. aprīlim. Gulbenes novada domes projekta izmaksas plānotas 35 250,00 EUR apmērā, no tām ERAF finansējums 85% jeb 29 962,50 EUR.

Parka labiekārtošanas skice, projekta ietvaros tiks realizēta būvprojekta 1.kārta

skice

 

Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Gulbenes novada pašvaldība un tā neatspoguļo Igaunijas - Latvijas programmas vadošās iestādes oficiālo viedokli.

intereg darza perles

Gulbenes novada pašvaldības Attīstības un projektu nodaļa