Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Gulbenes novada pašvaldības projektu “Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošana”, kura īstenošanas rezultātā tiks veikta Litenes nometnes vietas kā vēsturiskas vietas sakārtošana, pieejamības uzlabošana, iedzīvotāju un tūristu kvalitatīva brīvā laika pavadīšanas iespēju uzlabošana un dažādošana, kā arī sabiedrības izglītošanas vēsturiskos jautājumos veicināšana.

armijasvieta

Projekta gaitā tiks ierīkota ugunskura vieta, uzstādīti koka soli, informatīvie stendi un izveidots karoga masts ar skatu platformu, kas sniegs iespēju apmeklētājiem teritoriju aplūkot no cita skatu punkta un būs būtisks ieguldījums un papildinājums esošajai teritorijai, veicinot iedzīvotāju un tūristu interesi par Litenes nometnes vietu.

2019. gada 27. septembrī Pašvaldība parakstīja līgumu ar SIA “Vidzemes būvnieks” par Latvijas armijas Litenes nometnes vietas labiekārtošanas būvprojekta izstrādi un izstrādātā projekta autoruzraudzības veikšanu.

2020. gada sākumā plānots veikt būvniecības iepirkumu, lai jau pavasarī uzsāktu būvniecības un labiekārtošanas darbus. 

Projekta Nr. 19-07-AL05-A019.2202-000002 kopējās izmaksas plānotas 32 084,87 EUR apmērā, no tām ELFLA finansējums 22 500,00 EUR, pašvaldības finansējums 2 500,00 EUR un neattiecināmās izmaksas (pašvaldības finansējums) – 7 084,87 EUR.

leaders

Monika Prokofjeva,
Gulbenes novada pašvaldības
Attīstītības un projektu nodaļas projektu vadītāja