Drukāt

Lai uzsāktu elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem, izmantojot mūsdienīgas tehnoloģijas, ar valsts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansiālu atbalstu esam uzsākuši 158 saules paneļu uzstādīšanu uz Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkas jumta.

Foto: K.Upāns

Saules enerģijas izmantošana pašvaldības budžetā ļaus ietaupīt vismaz 6000 eiro gadā, tādējādi samazinot izdevumus par iepirkto elektroenerģiju, kas gadā sastāda aptuveni 22 000 eiro.

Saules paneļu ierīkošana atmaksāsies 6 gadu laikā, savukārt to kalpošanas ilgums ir aptuveni 20-25 gadi.

Kopā ar saules paneļiem tiks uzstādīta arī viedās tehnoloģijas vadības sistēma un informatīvs ekrāns projekta rezultātu publiskai demonstrēšanai. Līdz ar to ikviens interesents no jūnija varēs sekot līdzi iekārtas darbībai.

Saules paneļi tiek uzstādīti uz šīs ēkas, jo tajā nepārtraukti tiek patērēta elektroenerģija dažādu elektronisko iekārtu darbības nodrošināšanai, kā arī ēkas jumta konstrukcija pieļauj ērtu saules paneļu novietošanu un tai nav noēnojuma no citiem blakus esošiem augstākiem objektiem. Jāpiebilst, ka šajā ēkā atrodas ne tikai pašvaldības administrācija, bet arī citas institūcijas.

Tāpat būtiska ir arī dabai draudzīgāka saimniekošana, jo uzstādītā saules elektrostacija gada laikā saražos 49,6 MWh elektroenerģijas, savukārt oglekļa dioksīda (CO2) emisiju plānotais samazinājums plānots aptuveni 5.406 tonnas gadā.

Šī projekta īstenošanu Gulbenes novada pašvaldība neuzsāka tagad. Līgumi tika noslēgti jau pērn, bet par būvuzraudzību – 2020.gada janvārī. Procesi jau bija uzsākti un mums ir jāpilda savas saistības.

Projekta kopējās izmaksas ir aptuveni 96 000 eiro. No tām 70% jeb aptuveni 64 000 eiro tiks segtas ar valsts Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansiālu atbalstu, līdz ar to pašvaldības daļa ir aptuveni 32 000 eiro. Jau 2019.gadā saņēmām avansa maksājumu 50% apmērā no SIA “Vides investīciju fonds”. Tā kā otru pusi saņemsim pēc projekta īstenošanas, pašvaldība pieņēma lēmumu par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē projekta aktivitāšu īstenošanai. Plānojot finanšu plūsmu, 20 gadu garumā ik gadu tieši no pašvaldības budžeta aizņēmuma atmaksai būs jāatvēl aptuveni 1620 eiro gadā. Bet saules paneļi mums ļaus ieekonomēt tik daudz, lai nosegtu gan aizņēmumu, gan ietaupītu pašvaldības budžetu.

Citiem vārdiem sakot, pašvaldība, pieņemot lēmumus par aizņēmuma ņemšanu Valsts kasē, vērtē savu finanšu kapacitāti un ekonomiski pamato katru aizņēmumu. Šajā projektā ir vērtēts arī tā atmaksāšanās periods. Ņemot vērā resursu ietaupījumu un aizņēmuma atmaksu, finanšu līdzekļu ekonomija uz saules paneļiem sedz kredītu. Proti, ieekonomējam tik daudz, lai varētu atmaksāt aizņēmumu un ieekonomēt pašvaldības budžetu. Pašvaldība aizņemas galvenokārt projektu līdzfinansējumu nodrošināšanai, kā to nosaka Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padome.

Pašvaldība var aizņemties līdz 20% apmērā no pašu ieņēmumiem, neskaitot mērķdotācijas. Gulbenes novada pašvaldībai šis cipars svārstās vidēji 6% robežās.

Gulbenes novads pašlaik veidojas kā Vidzemes reģiona energoefektivitātes centrs, jo:

Aktivitātes notiek projekta “Saules enerģijas izmantošana Gulbenes novada pašvaldības administrācijas ēkā” (Nr. EKII-3/8).

EKII

Gunta Kalmane,
Gulbenes novada pašvaldības
vecākā sabiedrisko attiecību speciāliste